Karjeras atbalsts februārī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Karjeras atbalsts februārī

Karjeras atbalsts februārī

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros februārī īstenotas dažādas aktivitātes.

2022.gada 8.februārī ar Ventspils Tehnikuma topošajiem ēdināšanas nozares speciālistiem tiešsaistē savā veiksmes stāstā un pasaules kokteiļu čempiona pieredzē dalījās populārais bārmenis Andris Reizenbergs. Nozares profesionālis jauniešus iedvesmoja sasniegt izvirzītos mērķus un tiekties pēc panākumiem. Audzēkņiem tika parādīts, kā uzjaukt fantastiskus bezalkoholiskus kokteiļus no pāris sastāvdaļām. Izglītojamie varēja saņemt atbildes uz jautājumiem par gardāko kokteiļu gatavošanas metodēm.

2022. gada 21.februārī 2.kursa izglītojamiem bija iespēja piedalīties karjeras izglītības seminārā „Jaunietis darba tirgū”, to vadīja Prakse.lv projektu vadītāja Elīna Mazure. Ventspils Tehnikuma jaunieši iepazina portāla daudzveidīgo piedāvājumu, uzzināja, kā piedalīties virtuālajā praksē, kā noskaidrot darba devēju atzītākās augstskolu studiju programmas un cik vērtīgi ir piedalīties ekskursijās uzņēmumos. Semināra laikā skolēni pildīja anketu menti.com, kā rezultātā tika noskaidrots jauniešu viedoklis par faktoriem, kas ietekmē karjeras izvēli, par nākotnes plāniem pēc tehnikuma absolvēšanas, par nākotnes darba tirgus perspektīvām.

Ventspils Tehnikuma jaunieši turpina izmantot iespēju ESF projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros saņemt individuālu atbalstu dažādos ar karjeras plānošanu saistītos jautājumos. Individuālās karjeras konsultācijas jauniešiem palīdz apzināties savas stiprās un vājās puses, savas personības īpatnības un prasmes, un maksimāli izmantot labāko no sevis. Pārrunas ar konsultantu palīdz labāk saprast savu atbilstību dažādiem amatiem. Informāciju un individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta Ritas Zingbergas. Iepriekš sazinoties ir iespējamas gan klātienes, gan attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: