Karjeras atbalsts janvārī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Karjeras atbalsts janvārī

Karjeras atbalsts janvārī

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros janvārī Ventspils Tehnikumā īstenotas dažādas aktivitātes

  1. Mācību nodarbības organizēšana ar tehnoloģijas uzņēmuma SIA “Azeron” pārstāvjiem
  2. Tiešsaistes tikšanās ar RTU Liepājas studiju un zinātnes centra pārstāvjiem
  3. Dalība pedagogu karjeras konsultantu profesionālās kompetences pilnveides kursos

 Rosinot jauniešu plānot savu nākotni jau skolas laikā, 21.janvārī Ventspils Tehnikuma 3.kursa programmas “Programmēšana”, kvalifikācijas “Programmēšanas tehniķis” izglītojamiem tika organizēta tikšanās ar videospēļu aksesuāru ražotāja “Azeron” pārstāvjiem, kuri  iepazīstināja ar sava darba specifiku, pieredzi un izaugsmi, lai iedvesmotu jauniešus par savas izvēlētās profesijas iespējām un izaugsmi darba tirgū. Jauniešiem tika pastāstīts par to, cik dažāda ir IT joma, kā notiek darbs modernā IT uzņēmumā un kas tiek sagaidīts no cilvēkiem, kas vēlas savu karjeru veidot IT jomā.

Veicinot jauniešu interesi par studiju iespējām, 24.janvārī notika KAA pasākums „Tikšanās ar RTU Liepājas studiju un zinātnes centra pārstāvjiem” 3.kursa automehāniķu, elektrotehniķu, mašīnbūves, inženierkomunikāciju, datorsistēmu un programmēšanas tehniķu grupām. Tiešsaistes tikšanās laikā audzēkņi varēja ielūkoties RTU ikdienā, iepazīties ar piedāvātajām studiju programmām un rast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Tā bija lieliska iespēja uzzināt, kādas iespējas nākotnē paver izglītības iegūšana šajā augstskolā. Pasākums notika tiešsaistes ZOOM platformā.

Pilnveidojot izpratni par izglītības un nodarbinātības mijiedarbību, aktualitātēm pieaugušo izglītības un nodarbinātības jomā, 2022.gada 19.janvārī pedagogs – karjeras konsultants Rita Zingberga piedalījās profesionālās kompetences pilnveides kursos A programmā “Karjeras attīstības atbalsta soļi darbā ar izglītojamo vecākiem”, tiešsaistē ZOOM platformā. Tajā tika pārrunāti jautājumi par pedagoģiskiem un psiholoģiskiem aspektiem darbā ar pieaugušajiem, pedagoga karjeras konsultanta kā pieaugušo izglītotāja funkcijām, kā arī tika sniegti atbalsta materiāli darbam ar izglītojamo vecākiem izglītības iestādē pielietošanu.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: