Karjeras atbalsts martā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Karjeras atbalsts martā

Karjeras atbalsts martā

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenotās aktivitātes martā:

  1. Ventspils Tehnikuma izglītojamo vecākiem organizēts pasākums/lekcija „Kā palīdzēt jaunietim veiksmīgas karjeras veidošanā?”;
  2. Tiešsaistes tikšanās ar tūrisma nozares pārstāvjiem;
  3. LBAS ekspertu vadītas lekcijas par darba tiesībām un darba aizsardzību tiešsaistē.

2022. gada 17. martā no plkst. 18.00 – 19.30 Ventspils Tehnikuma izglītojamo vecākiem tiešsaistē ZOOM platformā Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros tika piedāvāta lekcija „Kā palīdzēt jaunietim veiksmīgas karjeras veidošanā?”.

Pasākuma mērķis bija aktualizēt ģimenes lomu bērnu karjeras izvēlē un pilnveidot vecāku zināšanas par karjeras attīstības atbalsta nepieciešamību.        Tiešsaistes tikšanās laikā izglītojamo vecākiem bija iespēja tikties ar Jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli” dibinātāju un vadītāju, personīgās izaugsmes speciālisti, karjeras konsultanti Daci Briedi- Zālīti.

Lekcijas laikā lektore atklāja, kāpēc karjeras izvēlē svarīgi ir ņemt vērā jaunieša personības tipu, ko vecāki var darīt, lai pamanītu un attīstītu jaunieša talantus, kādi ir jaunieša motivācijas trūkuma cēloņi un iespējamie risinājumi, kā arī to, kādas ir tipiskākās jauniešu kļūdas, domājot par nākotnes profesiju.

Veicinot audzēkņu mērķtiecīgu profesionālās karjeras virziena apguvi, sadarbību starp izglītības iestādi un nozaru darba tirgu, 09.03.2022. tiešsaistes režīmā ar audzēkņiem tikās Jānis Jenzis, Latvijas Restorānu biedrības prezidents, un Jānis Priede, Radisson Blue Latvija un Radisson Blue Elizabete viesnīcu pārdošanas direktors. Topošie viesu uzņemšanas dienesta speciālisti un tūrisma pakalpojuma konsultanti iepazina tūrisma nozares pārstāvošos uzņēmumus, aktuālākās profesijas, iespējas viesmīlībā, varēja uzzināt par izglītības un darba iespējām, kā arī ieguva informāciju par to, kāda ir Covid- 19 pandēmijas ietekme uz tūrisma attīstību.

Lekcijā tika nodrošināta diskusijas/jautājumu uzdošanas iespēja, kā arī dalībnieki pirms pasākuma varēja iesniegt sev interesējošos jautājumus, lai nozares pārstāvji varētu sagatavot precīzāku stāstījumu.

Jaunieši atzinīgi novērtēja lektoru iedvesmas stāstus par profesijas iespējām un izaugsmi darba tirgū.

Turpinot izglītot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus darba tiesībās un darba aizsardzībā, 03., 11. un 31.03.2022. notika Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības (LBAS) ekspertu vadīta lekcija tiešsaistē, ZOOM platformā.

Tiešsaistes tikšanās laikā ar Ventspils Tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem tikās LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs un LBAS darba aizsardzības eksperts Mārtiņš Pužuls. Jaunieši tika informēti par aktualitātēm darba tiesību jomā, nelaimes gadījumu statistiku un to cēloņiem, nepieciešamo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā/ iestādē, darba aizsardzības pasākumiem, darba vides riskiem, to izvērtēšanu u.c. darba aizsardzības jautājumiem. Civilās aizsardzības ietvaros tika sniegta informācija par rīcību ārkārtas gadījumos.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: