Pedagogi - VENTSPILS TEHNIKUMS
VIESMĪLĪBAS NOZARES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGI
METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN AUTOTRANSPORTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGI
ENERĢĒTIKAS, ELEKTRONIKAS UN INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGI
BŪVNIECĪBAS NOZARES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGI
VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS UN MŪŽIZGLĪTĪBAS KOMPETENČU PEDAGOGI
Dalīties: