Nodarbināto kompetenču pilnveide - VENTSPILS TEHNIKUMS

Nodarbināto kompetenču pilnveide

7. kārtas uzņemšana noslēgusies

7. kārtas ietvaros līdz š.g. 24. februārim www.macibaspieaugusajiem.lv noritēja pieteikšanās apmācību programmām.

Esam saņēmuši 11 personu pieteikumus mācību programmā “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”.

Kopējais mācību stundu skaits: 480, no kurām teorija – 158 stundas, praktiskie darbi – 82 stundas, bet kvalifikācijas prakse – 240 stundas.

Plānotais mācību norises laiks – darba dienas vakari, 32 nedēļas.

Šobrīd norit darbs pie grupas komplektēšanas – ar katru dalībnieku sazināmies individuāli.

Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties, rakstot e-pastu .

Nodarbināto kompetenču pilnveide Ventspils Tehnikumā

Ventspils Tehnikuma mērķis ir būt mūsdienīgai, uz zināšanām un kvalitāti balstītai profesionālās un mūžizglītības pakalpojumu sniedzējai. Ventspils Tehnikumā tiek nodrošināta ne tikai profesionālās izglītības apguve jauniešiem, bet arī dažāda veida apmācība pieaugušajiem.

Pieaugušo apmācībai tiek izraudzīti pieredzējuši pedagogi, kā arī piedāvātas apgūstamās tēmas un norises laiki, kas būtu piemēroti dažādām mērķgrupām, dažādās jomās un dažādu sagatavotības līmeni.

Topošajiem audzēkņiem tiek piedāvāta neformālās izglītības maksas apmācība, kā arī profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide, kuras īstenošana daļēji tiek finansēta ar ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) atbalstu.

2018.-2020. gadu periodā īstenota pieaugušo kompetenču pilnveide šādās apmācību grupās:

profesionālās tālākizglītības programma – Elektromontieris (5 dalībnieki)
profesionālās tālākizglītības programma – Metālapstrāde (TIG) (6 dalībnieki)
profesionālās pilnveides programma – Saldumi un šokolādes izstrādājumi (11 dalībnieki)
neformālās izglītības programma – Mājas lapu veidošana (7 dalībnieki)
neformālās izglītības programma – Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā (20 dalībnieki)
neformālās izglītības programma – Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība (8 dalībnieki)
neformālās izglītības programma – Programmējamie kontrolleri (2 dalībnieki)
neformālās izglītības programma – Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (7 dalībnieki)
neformālās izglītības programma – Digitālās prasmes darba vajadzībām (3 dalībnieki)
profesionālās tālākizglītības programma – Metālapstrāde (TIG) (16 dalībnieki)
Dalīties: