Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide (SAM 8.4.1.) - VENTSPILS TEHNIKUMS

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide (SAM 8.4.1.)

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide (SAM 8.4.1.)

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

PIKC “Ventspils Tehnikums”

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana.

1. Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk:
– ar zemu izglītības līmeni;
– ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums;
– ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu
2. Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:
– vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)
– vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei
– bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

2017. gada 29. septembris (– 2022. gada 31. decembris)

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam, kas ir iesaistīti nodarbināto personu iesaistīšanu mācību programmās izglītības iestādē.

Projekta aktualitātes
Dalīties: