Pieaugušie turpina izglītoties Ventspils Tehnikumā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pieaugušie turpina izglītoties Ventspils Tehnikumā

Pieaugušie turpina izglītoties Ventspils Tehnikumā

Šodienas mainīgās ekonomikas apstākļos pieaugušo izglītība ir kļuvusi par nepieciešamību. Pat pieredzes bagātiem profesionāļiem ir regulāri jāpapildina zināšanas, lai saglabātu konkurētspēju. Tiem, kuri šobrīd ir darba meklējumos, izglītība ļauj iegūt nepieciešamo profesiju un prasmes. Aizvien biežāk arī rodas situācija, kad persona izvēlas mainīt līdzšinējo profesiju pret citu – sirdij tuvāku vai labklājību veicinošāku. Ir arī tādi, kuri nolemj uzsākt mācības, lai paplašinātu savu redzesloku un gūtu jaunas, dzīvē noderīgas iemaņas.

Ventspils Tehnikumā, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstenots projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
(SAM 8.4.1.). Projekta ietvaros metinātāju prasmes apgūst 7 izglītojamie.

Līdz šim jau apgūta materiālmācība, rasējumu lasīšana, elektrotehnika un elektrodrošība, kā arī profesionālā angļu valoda un ētika, kā arī sabiedrības un cilvēku drošība. Nupat sākušās klātienes nodarbības pie pasniedzēja Ivara Silajāņa metināšanas prasmju priekšmetos. Līdz pat šī gada beigām izglītojamie apgūs metināšanas iekārtu un tehnoloģijas priekšmetus. Paredzams, ka, izejot mācību praksi, mūsu 7 izglītojamie mācības Ventspils Tehnikumā pabeigs 2023. gada februārī, iegūstot 2. profesionālās kvalifikācijas līmeni (atbilst 3. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim) metālapstrādē (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)).

Ventspils Tehnikuma Mūžizglītības un karjeras izglītības centra vadītāja Evita Roģe informē, ka šobrīd notiek darbs pie pieaugušo profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības pasākumu plānošanas un programmu izstrādes, labprāt uzklausot arī iedzīvotāju ieteikumus par vajadzībām pieaugušo izglītības kontekstā.

Detalizētāku informāciju par aktivitātēm pieaugušo izglītībā, var saņemt Ventspils Tehnikuma Mūžizglītības un karjeras izglītības centrā, zvanot pa tālruni 25709377 vai rakstot e-pastu . Tāpat aicinām sekot līdzi jaunumiem Ventspils Tehnikuma tīmekļa vietnē www.ventspilstehnikums.lv/  un sociālo mediju kontos – “Facebook” un “Instagram”.

Informāciju sagatavoja:
Evita Roģe
Ventspils Tehnikuma
Mūžizglītības un karjeras izglītības centra vadītāja
E-pasts:

Dalīties: