Pieteikšanās Erasmus+ audzēkņu mobilitātēm - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pieteikšanās Erasmus+ audzēkņu mobilitātēm

Pieteikšanās Erasmus+ audzēkņu mobilitātēm

Tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ projekta dalībnieku atlases konkursos audzēkņu mācību mobilitātēs (praksēs) uz Spāniju un Franciju.

Atlasē aicināti audzēkņi no kursiem:

  1. Spānija (novembris 2022) – E2021 un E2020 (tiks atlasīti 5 izglītojamie)
  2. Francija (februāris 2023) – P2019 un RP2019 (tiks atlasīti 6 izglītojamie)

Pieteikumi elektroniski jāiesniedz līdz 2022.gada 30. septembrim pulksten 12:00.

Lai piedalītos atlases konkursā:

  1. lejupielādē dalībnieka pieteikuma anketu šeit
  2. iesniedz CV latviešu un angļu valodās (paraugu lejupielādē https://europa.eu/europass/lv/create-europass-cv)
  3. sagatavo motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās
  4. līdz mobilitātes uzsākšanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā un uzņemošajā valstī, var tikt prasīts uzrādīt sadarbspējīgu Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta uz .

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  • motivācija piedalīties projektā un doties mobilitātē uz ārzemēm;
  • profesionālas prasmes;
  • sekmes un attieksme pret mācību procesu;
  • svešvalodu zināšanas.

Izraudzītie pretendenti tiks aicināti uz klātienes tikšanos 2022.g. 4. oktobrī, laiks un vieta tiks precizēti.

Projekta “Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000010306 aktivitātes stiprinās Ventspils Tehnikuma kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašina sadarbības iespējas izglītojamo apmācībā, papildina skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicina izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma projektu vadītāja
E-pasts:
Titulbilde: unsplash.com

Dalīties: