Metinātājiem sākušās praktiskās mācības - VENTSPILS TEHNIKUMS

Metinātājiem sākušās praktiskās mācības

Metinātājiem sākušās praktiskās mācības

Ventspils Tehnikumā sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) tiek īstenots projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (SAM 8.4.1.). Projekta ietvaros metinātāju prasmes apgūst 7 personas.

Apgūstot plašās un daudzpusīgās teorētiskās zināšanas, mūsu topošie profesionāļi, kuri apmācību noslēgumā pēc sekmīgi nokārtota eksāmena iegūs kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”, ar 2022. gada 1. novembri uzsāka praktiskās mācības pie pedagoga Ivara Silajāņa.

Paredzams, ka pieaugušo mācības Ventspils Tehnikumā noslēgsies 2023. gada februārī.

Ventspils Tehnikuma Mūžizglītības un karjeras izglītības centra vadītāja Evita Roģe informē, ka šobrīd notiek darbs pie pieaugušo profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības pasākumu plānošanas, kā arī programmu izstrādes, labprāt uzklausot arī iedzīvotāju ieteikumus par vajadzībām pieaugušo izglītības kontekstā.

Detalizētāku informāciju par aktivitātēm pieaugušo izglītībā, var saņemt Ventspils Tehnikuma Mūžizglītības un karjeras izglītības centrā, zvanot pa tālruni 25709377 vai rakstot e-pastu . Tāpat aicinām sekot līdzi jaunumiem Ventspils Tehnikuma tīmekļa vietnē www.ventspilstehnikums.lv un sociālo tīklu kontos – “Facebook” un “Instagram”.

Informāciju sagatavoja:
Evita Roģe
Ventspils Tehnikuma
Mūžizglītības un karjeras izglītības centra vadītāja
E-pasts:

Dalīties: