UNESCO dienas Ventspilī - VENTSPILS TEHNIKUMS

UNESCO dienas Ventspilī

UNESCO dienas Ventspilī

“UNESCO dienas Ventspilī” ietvaros 2022.gada 1. novembrī Ventspils Tehnikuma darbinieces Kristīne Korņejeva un Ieva Krūmiņa piedalījās pasākumā “Starptautisko projektu labā prakse”.

Pasākuma norise bija balstīta uz “pasaules kafejnīcas” metodi, kas ietvēra diskusijas par jauniešu un pieaugušo mobilitāšu un citu sadarbības projektu ietekmi izglītības procesā.

Diskusijas noritēja vairākos piegājienos par šādiem tematiem:

  • Āra mācību metožu pielāgošana Latvijā un Lietuvā (saturisks ieguvums).
  • Skolēnu uzņēmējdarbības spēju attīstība Erasmus+ projektu ietvaros.
  • Projekta pieteikuma sagatavošana un praktiskā projekta vadība kā vadošajam partnerim.
  • Metodiskie ieguvumi Erasmus+ projektos.
  • STEAM jomu integrācija pirmsskolas mācību procesā.
  • Atgriezeniskās saites sniegšanas veidi un metodes projektos.
  • Pieredze organizējot projekta sanāksmes attālināti.
  • Zaļā Eiropa, ekoloģiskie, vides jautājumi.
  • Neformālās metodes projektu darba realizācijā

Pasākuma gaitā tika prezentēta digitālā karte, kurā ir atspoguļota Ventspils izglītības iestāžu sadarbība ar ārvalstīm pēdējo 5 gadu laikā (https://www.google.com/maps/@61.0222079,35.0834234,3.22z/data=!4m2!6m1!1s1UJEYaPcdIXDbo-MVTvZZ-QAnOuAtgJQ?hl=lv).

Pateicamies pasākuma organizatoriem Ventspils Izglītības pārvaldei un visām Ventspils izglītības iestādēm par dalīšanos ar pieredzi un iedvesmas stāstiem!

Papildus informācija:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītāja
E-pasts:

Dalīties: