Pieredzē balstītas zināšanas un draudzīgas sarunas karjeras attīstības atbalstam - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pieredzē balstītas zināšanas un draudzīgas sarunas karjeras attīstības atbalstam

Pieredzē balstītas zināšanas un draudzīgas sarunas karjeras attīstības atbalstam

Nolūkā veicināt Ventspils Tehnikuma audzēkņu zināšanu pilnveidi un pozitīvas attieksmes veidošanu, kas motivētu jauniešus turpmākām mācībām un sagatavotu darba tirgum, projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ietvaros” ir notikušas trīs saistošas tiešsaistes tikšanās. Paldies speciālistiem, mūsu audzēkņiem un absolventiem par aktīvu dalību pasākumos, par jautājumiem, atbildēm, pieredzes un iedvesmas stāstiem!

Lai veicinātu jauniešu interesi par studiju iespējām, 02.12.2021 ZOOM platformā Ventspils Tehnikuma 4.kursa audzēkņiem tika organizēts pasākums „Tikšanās ar Ventspils Augstskolas pārstāvjiem”. Ar Ventspils Augstskolas studiju programmu piedāvājumu, studiju procesu un uzņemšanas nosacījumiem iepazīstināja rektors prof. Kārlis Krēsliņš un studiju prorektore Una Libkovska.

07.12.2021 1.-4. kursa audzēkņi – topošie viesu uzņemšanas dienesta speciālisti un tūrisma pakalpojumu konsultanti piedalījās pasākumā „Latvijas tūrisma un viesmīlības nozare”, ko vadīja biedrības “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija” izpilddirektore Santa Graikste. Tā kā biedrība profesionālās sadarbības nolūkā apvieno naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumus ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē, mūsu audzēkņi guva vērtīgas zināšanas sevis izvēlētajā profesionālajā virzienā. Tikšanās laikā S. Gaikste norādīja, ka ar Covid-19 pandēmiju saistītie ierobežojumi tūrisma un viesmīlības nozares ir ietekmējuši vistiešāk, jo visā valstī ir jūtams saimnieciskās darbības kritums gan uzņemošā, gan izejošā tūrisma sektorā.

07.12.2021 notika vēl viens pasākums – 1.kursa audzēkņiem bija iespēja draudzīgā un atvērtā sarunā tikties ar Ventspils Tehnikuma absolventiem. Ar atmiņām un pieredzē balstītiem ieteikumiem padalīties bijām aicinājuši Evitu Zveju, kas ieguvusi viesnīcu pakalpojuma komercdarbinieka specialitāti, Sandri Jankeviču  – apguvis datorsistēmu tehniķa specialitāti, Dmitriju Stepanovu – ieguvis  mašīnbūves tehniķa specialitāti un Emīlu Vēbergu, kas apguvis ēdināšanas pakalpojumu speciālista uz pasažieru kuģiem profesiju. Absolventi rosināja audzēkņus mācīties svešvalodas, iesaistīties tehnikuma sabiedriskajā dzīvē, projektos un nodarboties ar sportu. Viņi uzsvēra, ka tehnikuma absolvēšana paver plašas iespējas iesaistīties darba tirgū vai arī turpināt mācības augstskolās gan tepat Latvijā, gan ārvalstīs.

Plašāka informācija par iespējām, Ventspils Tehnikuma piedāvājumiem un citiem jaunumiem pieejama Ventspils Tehnikuma tīmekļa vietnē https://www.ventspilstehnikums.lv/  un sociālo tīklu kontos – “Facebook” un “Instagram”.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: