Programmas "Latvijas skolas soma" īstenotās aktivitātes 2018./2019.m.g. - VENTSPILS TEHNIKUMS

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenotās aktivitātes 2018./2019.m.g.

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenotās aktivitātes 2018./2019.m.g.

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018.gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs, tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Kāpēc?

Tāpēc, ka pasaule mainās.

Tāpēc, ka jānosargā tas, kas vērtīgs.

Tāpēc, ka jārada jaunas vērtības.

Tāpēc, ka tikai tā varam veidot labāku nākotni.

 

Arī Ventspils Tehnikums 2018.gada 10.oktobrī noslēdza līgumu starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju par programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanu ar mērķi nodrošināt izglītojamiem, Valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros, iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

 

2018./2019. mācību gadā tika īstenotas šādas aktivitātes:

– Ventspils Tehnikuma svētku pasākums “Mana Latvija”,

– skatīta kinofilma “Pelni sniegā” (2x),

– apmeklēts Ventspils zonālais valsts arhīvs,

– skatīta teātra izrāde “Vidzemnieki” (3x) un organizēta muzikāla mācību ekskursija Ugāles ērģeļdarbnīcā,

– skatīta monoizrāde “Nezāle” (2x),

– organizēta mācību ekskursija uz Okupācijas muzeju (izstādes, ekspozīcijas) (2x),

– vadīta mācību ekskursija pa Vecrīgu (arhitektūras pieminekļi) (4x),

– apmeklēta Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Zem diviem karogiem”,

– izpētīts Liepājas Karostas cietums,

– apmeklēta Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Skroderdienas Silmačos”,

– izpētīts Latvijas Kara muzejs (2x),

– apmeklēta un izzināta Jaunmoku pils,

– organizēts koncerts “Sirds dziesmas”,

– organizēts pasākums – meistarklase “Latvijas gadskārtu ieražas un tradīciju stiprināšana”.

Papildus informācija:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta vadītāja 
Inta Reinholde
Tālrunis: +371 26346737


Dalīties: