Programmas "Latvijas skolas soma" īstenotās aktivitātes 2019./2020.m.g. - VENTSPILS TEHNIKUMS

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenotās aktivitātes 2019./2020.m.g.

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenotās aktivitātes 2019./2020.m.g.

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt katram izglītojamajam, kas klātienē apgūst pamata vai vidējās izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

Informācija par kultūras norisēm (gan maksas, gan bezmaksas) tiek regulāri papildināta

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu

 

2019./2020. mācību gada laikā tika īstenotas šādas aktivitātes:

– filmas “Jelgava ‘94” apmeklējums Kino “Rio”,

– koncertprogramma “Kalniņš un Kalniņš”,

– koncertuzvedums “Četri latvju spoku stāsti”,

– pasākums “Darām un svinam kopā – Latvijai 101”,

– filmas “Dvēseļu putenis” apmeklējums Kino “Rio”,

– koncertprogramma “Mana tautasdziesma” Ventspils koncertzālē “LATVIJA”

Papildus informācija:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta vadītāja 
Inta Reinholde
Tālrunis: +371 26346737


Dalīties: