Projekta LLI-415 konferences video ieraksts - VENTSPILS TEHNIKUMS

Projekta LLI-415 konferences video ieraksts

Projekta LLI-415 konferences video ieraksts

Projekta noslēguma konference

Konferences tēma: Deploy-Skills cross-border project conference: The case of BTEC
Formāts: Tiešsaiste
Datums: 2021.gada 14.maijs
Valoda: angļu valoda
Image

2021. gada 14.maijā notika Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” staprautiskā konference. Konferencē piedalījās gan projekta partneri, gan Lielbritānijas izglītības uzņēmuma Pearson Education Ltd starptautisko izglītības programmu eksperts, kurš stāstīja par BTEC kvalifikācijām un to internacionalizācijas iespējām.

Projekta mērķis ir palīdzēt darbiniekiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un apgūt sociālās prasmes. Ņemot vērā darba tirgus un reģionālās ekonomikas attīstības tendences, ir nepieciešams celt darba tirgus dalībnieku profesionālās iemaņas, paaugstinot to atbilstību starptautisko investoru un uzņēmumu prasībām.

Profesionālās izglītības programma BTEC “Work skills” jeb “Darba prasmes” tika izstrādāta, izmantojot labāko globālo praksi. Programmā “Darba prasmes” ietilpst kompetenču pilnveide, kas saistās ar tādām prasmēm kā pašnovērtējums, darbs komandā, vadītāja prasmes, sevis prezentēšana un komunikācijas prasmes, kritiskā domāšana, ar darbu saistītu problēmu novēršana, projektu vadības prasmes un prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanai. Programma 2020.gada septembrī un 2021.gada februārī tika pilotēta Latvijā (Ventspilī) un Lietuvā (Paņevežā) piedaloties 100 skolēniem.

BTEC šobrīd piedāvā iegūt aptuveni 2000 kvalifikācijas 16 nozarēs un ir pieejama no sākuma līmeņa līdz profesionālajai kvalifikācijai 7. līmenī. Programmas var īstenot starptautiski akreditētos BTEC centros, tajā skaitā Ventspils Tehnikumā un Paņevežas Profesionālās izglītības centrā, kuri ir akreditēti BTEC centri kopš 2020.gada. BTEC kvalifikācijas, kuras ir atzītas vairāk nekā 60 pasaules valstīs, tostarp Lielbritānijā, Kanādā un ASV, piešķir izglītības uzņēmums Pearson Education Ltd, kura pārstāvis Matt Evans konferences laikā plašāk iepazīstinās ar starptautiski atzītās izglītības programmas īstenošanas iespējām.

Projektu finansē Eiropas Savienība, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. -2020. gadam. Kopējais projekta budžets ir 221 490.30 EUR. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 188 266,75 EUR. Programmas Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un saskaņotu programmas reģionu sociālekonomisko attīstību, palīdzot padarīt tos konkurētspējīgus un pievilcīgus dzīvošanai, darbam un vizītei.

Projekta ilgums: 01.06.2018 – 31.05.2021
Saite uz programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu.
Saite uz oficiālo ES tīmekļa vietni www.europa.eu.

Papildus informācija:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta vadītājs 
Elvis Binders-ČodersDalīties: