Jaunā mācību gada uzsākšana Ventspils Tehnikumā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Jaunā mācību gada uzsākšana Ventspils Tehnikumā

Jaunā mācību gada uzsākšana Ventspils Tehnikumā

Jauno audzēkņu uzņemšana 2021./2022. mācību gadam Ventspils Tehnikumā sāksies 2021.gada 7. jūnijā. Dokumentus būs iespēja iesniegt attālināti vietnē www.ventspilstehnikums.lv vai arī, ja to ļaus epidemioloģiskā situācija Latvijā, individuāli klātienē, gan tikai iepriekš piesakoties.  

Izglītojamie programmās tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz iepriekšējās izglītības atestāta vērtējumiem (matemātikā, latviešu valodā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, informātikā, vēsturē un pirmajā svešvalodā), pārrunu un vispārējā zināšanu pārbaudes testa rezultātiem.

Ventspils Tehnikums 2021./2022.m.g. uzņems audzēkņus šādās izglītības programmās:

Nr.p.k.NozareProfesionālās vidējās izglītības programmaKvalifikācija
1.Viesmīlība un tūrismsĒdināšanas pakalpojumi Pavārs ( specializācija restorānu pavārs)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs ( specializācija kuģa pavārs)
Viesnīcu pakalpojumiViesu uzņemšanas dienesta speciālists
Tūrisma pakalpojumiTūrisma pakalpojumu konsultants
2.EnerģētikaEnerģētika un elektrotehnikaElektrotehniķis
3.BūvniecībaSiltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijaInženierkomunikāciju tehniķis
4.Mašīnbūves, metālapstrādes un autotransportsMehatronikaMehatronisko sistēmu tehniķis
Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģijaMašīnbūves tehniķis
AutotransportsAutomehāniķis
5.Informācijas komunikācijas tehnoloģijasDatorsistēmas, datu bāzes un datortīkliDatorsistēmu tehniķis
ProgrammēšanaProgrammēšanas tehniķis

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (veidlapa valsts budžeta grupām);
  • vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija;
  • sekmju izraksta kopija;
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • 4 fotokartītes 3×4 cm.

Dokumentu kopijām pēc pieprasījuma jāuzrāda oriģināli.

Mācību ilgums ir 4 gadi pilna laika klātienē ar integrētu attālināto mācību metodi.

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un Latvijā, gan Karjeras, gan Atvērto durvju dienu pasākumi tiek organizēti tikai tiešsaistes režīmā. Arī Ventspils Tehnikums aktīvi plāno šo nozīmīgo pasākumu un tuvākajā laikā sniegs informāciju par tā norisi.

Dalīties: