Aizvadītas projekta “GLO-VET” 2. apmācības - VENTSPILS TEHNIKUMS

Aizvadītas projekta “GLO-VET” 2. apmācības

Aizvadītas projekta “GLO-VET” 2. apmācības

2021. gada 14., 21. un 29. aprīlī norisinājās Erasmus+ projekta “GLO-VET” apmācības tiešsaistē pedagogiem, audzēkņiem un projekta koordinatoriem. Starptautiskā mācību vidē projekta dalībnieki guva vērtīgas zināšanas ANO ilgtspējīgas attīstības pirmajos 5 mērķos (kopskaitā tie ir 17).

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības” (“GLO-VET”) ietvaros, aktivitāti organizēja projekta partneris Bromangymnasiet (Zviedrija), tajā piedalījās visi projekta partneri: Luksia (Somija), Ventspils Tehnikums (Latvija) un Alen Mulimedia (Spānija). Apmācību mērķis – profesionālās izglītības pedagogiem sniegt zināšanas un rīkus, kā mācību procesā var tikt iekļauti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Šajās apmācībās tika pilnveidota izpratne par pirmajiem pieciem mērķiem: 1.novērsta nabadzība, 2.novērsts bads, 3. laba veselība un labklājība, 4. kvalitatīva izglītība un 5.dzimumu līdztiesība.

Pieredzē dalījās eksperti:  Karolina Sandahl and Mathias Demetriades, Zviedru augstākās izglītības padomes “Globālās skolas” pārstāvji (kuru kompetencē ir profesionālu apmācību organizēšana skolotājiem par tādām tēmām kā izglītība ilgtspējīgai attīstībai, cilvēktiesības un dienasprogramma 2030);  Kajsa Kramming (ekspertei ir doktora grāds sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā, viņa darbojas vecāku klimata tīklā “Our Kids ’Climate” un kampaņā par klimata skolotāju izglītības ieviešanu (Klimatlyftet /“Climate hoist”, apmācībās Kramming sniedza ieskatu tēmā “Jaunatne, atkāpšanās, cerība un rīcība”.). Daudz jauna projekta dalībnieki atklāja arī citos tematos: audzēkņu veselības atbalsta sistēma Zviedrijā, jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšana Bromangymnasiet ikdienas dzīvē, vērtības mūsu dzīvēs, motivētu jauniešu radīta spēle par vides jautājumiem un noderīga mācību metode – plakātu veidošana.

Apmācību dienās dalībnieki dalījās pieredzes stāstos par līdz šim paveiktajām aktivitātēm katrā partnerskolā attiecībā uz ilgstpējīgas attīstības mērķu integrēšanu izglītības iestāžu ikdienas un mācību procesa aktivitātēs, tai skaitā pielietotās metodes no iepriekšējām apmācībām tiešsaistē. Tika demonstrēti video materiāli par katru skolu, lai audzēkņi iepazītu tās tuvāk. Savukārt, Zviedrijas, Somijas un Latvijas audzēkņi saņēma uzdevumu ar jautājumiem pirms un pēc filmas “Es esmu Grēta” noskatīšanās, vēlāk viņi savus secinājumus prezentēja tiešsaistē un kopā ar citiem projekta dalībniekiem piedalījās diskusijās par filmu un vides tematiem. Ikvienam projekta dalībniekam bija iespēja testēt projektā izstrādāto virtuālo viktorīnu par IAM, sniedzot atgriezenisko saiti projekta komandai, audzēkņiem šī bija jauna pieredze.

Apmācību dalībnieku secinājumi: šajās dienās realizētās praktiskās darbnīcas, jēgpilnās diskusijas, sociālo un vides jautājumu prezentācijas, motivē ikvienu domāt par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, rīcības maiņu un kopīgu ieguldījumu labvēlīgu pārmaiņu veicināšanā.

Paldies Ventspils Tehnikuma motivētajiem pārstāvjiem par dalību apmācībās, audzēkņiem: Leldei Upītei – Bīberei (TIK2017), Artūram Vanagam (MT2020), Veronikai Katrinai Filipčikai (TPK2019), Esterei Liepai (P2019), Kārlim Blūmentālam (P2019) un skolotājām: Elīnai Skorei, Irinai Ritumai un Odarkai Kukitei!

Plašāka informācija par Erasmus+ projektu “GLO-VET” Ventspils Tehnikums mājaslapā: GLO-VET , kā arī projekta mājaslapā http://www.glo-vet.eu/

Papildus informācija:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta vadītāja 
Ieva Krūmiņa
Dalīties: