Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta noslēguma konference tiešsaistē par starptautiskas profesionālās izglītības programmas ieviešanu Ventspilī un Paņevežā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta noslēguma konference tiešsaistē par starptautiskas profesionālās izglītības programmas ieviešanu Ventspilī un Paņevežā

Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta noslēguma konference tiešsaistē par starptautiskas profesionālās izglītības programmas ieviešanu Ventspilī un Paņevežā

Noslēguma konference

Konferences tēma: Deploy-Skills cross-border project conference: The case of BTEC
Vieta: Zoom
Datums: 14.maijs
Laiks: 10:00-12:30 (pēc Latvijas laika)
Valoda: angļu valoda

2021. gada 14.maijā plkst. 10:00 Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros tiks organizēta konference, kas iepazīstinās tās dalībniekus ar profesionālās izglītības “BTEC” starptautisko kvalifikāciju. Tā ir kvalifikācija, kas ikvienam paver durvis karjeras izaugsmē. Programmā iegūtās prasmes sniedz izglītojamiem starptautiska līmeņa prasmes, tādējādi nodrošinot stabilitāti arvien mainīgajā un dinamiskajā darba tirgū.

Konference ir daļa no Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Nr.LLI-415), kura mērķis ir palīdzēt darbiniekiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un apgūt sociālās prasmes. Ņemot vērā darba tirgus un reģionālās ekonomikas attīstības tendences, ir nepieciešams celt darba tirgus dalībnieku profesionālās iemaņas, paaugstinot to atbilstību starptautisko investoru un uzņēmumu prasībām.

Profesionālās izglītības programma “Work skills” jeb “Darba prasmes” tika izstrādāta, balstoties uz starptautiski atzītiem BTEC standartiem un izmantojot labāko globālo praksi. Programmā “Darba prasmes” ietilpst kompetenču pilnveide, kas saistās ar tādām prasmēm kā pašnovērtējums, darbs komandā, vadītāja prasmes, sevis prezentēšana un komunikācijas prasmes, kritiskā domāšana, ar darbu saistītu problēmu novēršana, projektu vadības prasmes un prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanai. Programma 2020.gada septembrī un 2021.gada februārī tika pilotēta Latvijā (Ventspilī) un Lietuvā (Paņevežā) piedaloties 100 skolēniem.

BTEC šobrīd piedāvā iegūt aptuveni 2000 kvalifikācijas 16 nozarēs un ir pieejama no sākuma līmeņa līdz profesionālajai kvalifikācijai 7. līmenī. Programmas var īstenot starptautiski akreditētos BTEC centros, tajā skaitā Ventspils Tehnikumā un Paņevežas Profesionālās izglītības centrā, kuri ir akreditēti BTEC centri kopš 2020.gada. BTEC kvalifikācijas, kuras ir atzītas vairāk nekā 60 pasaules valstīs, tostarp Lielbritānijā, Kanādā un ASV, piešķir izglītības uzņēmums Pearson Education Ltd, kura pārstāvis Matt Evans konferences laikā plašāk iepazīstinās ar starptautiski atzītās izglītības programmas īstenošanas iespējām.

Projektu finansē Eiropas Savienība, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. -2020. gadam. Kopējais projekta budžets ir 221 490.30 EUR. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 188 266,75 EUR. Programmas Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un saskaņotu programmas reģionu sociālekonomisko attīstību, palīdzot padarīt tos konkurētspējīgus un pievilcīgus dzīvošanai, darbam un vizītei.

Projekta ilgums: 01.06.2018 – 31.05.2021
Saite uz programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu.
Saite uz oficiālo ES tīmekļa vietni www.europa.eu.

Šis raksts tapis ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Preses relīze ir projekta partneru sagatavota un neatspoguļo Eiropas Savienības nostāju.

Papildus informācija:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta vadītājs 
Elvis Binders-ČodersDalīties: