GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības - VENTSPILS TEHNIKUMS

GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības

GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības

Nr.2020-1-FI01-KA202-066604

GLO-VET projekta mērķis ir profesionālās izglītības mācību procesā aktualizēt nozīmīgākās mūsdienu problēmas – ilgtspējīga attīstība un klimata pārmaiņas.
Mērķis tiks sasniegts profesionālās izglītības pedagogiem apgūstot prasmes mācību procesā integrēt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības uzdevumus, sadarbojoties ar attiecīgajiem jomas pārstāvjiem ārpus skolām un stiprinot audzēkņu demokrātiskās līdzdalības iespējas, izmantojot vietējos rīcības projektus.

Projekta koordinators – Luksia, Municipal Education and Training Consortium in Western Uusimaa (Somija)
Bromangymnasiet (Zviedrija)
Ventspils Tehnikums
Alen Mulimedia (Spānija)

Galvenie uzdevumi:
1. Profesionālās izglītības pedagogiem iemācīt jaunas pedagoģiskās metodes, lai mācību procesā iekļautu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, izveidotu sadarbību ar citiem pedagogiem, dalītos pieredzē un labajā praksē.
2. Lai audzēkņi kļūtu par atbildīgiem globāliem pilsoņiem – ilgtspējības vēstniekiem, attīstot savas pamatprasmes, ieskaitot pilsonisko un ilgtspējīgas attīstības kompetences, sociālās un starpkultūru kompetences, kritisko domāšanu un radošumu.
3. Partnerorganizācijām izmantot jauno pieeju, lai attīstītu izglītības iestāžu sociālo un vides atbildību.
Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības (KA2) stratēģiskās partnerības projektā GLO-VET komandā ir četri partneri: trīs profesionālās izglītības iestādes no Somijas, Zviedrijas un Latvijas, kā arī neliels uz izglītību vērsts multimediju uzņēmums no Spānijas.

2020.gada 1. septembris – 2023.gada 31. maijs

Kopējais projekta finansējums – 84 602 EUR
Ventspils Tehnikumam – 22 824 EUR

Projekta vadītāja: IEVA KRŪMIŅA
Projekta aktualitātes
Dalīties: