Īstenotas starptautiskas apmācības vides jomā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Īstenotas starptautiskas apmācības vides jomā

Īstenotas starptautiskas apmācības vides jomā

Erasmus+ projekta GLO-VET projekta mērķis ir profesionālās izglītības mācību procesā aktualizēt nozīmīgākās mūsdienu problēmas – ilgtspējīga attīstība un klimata pārmaiņas. Ventspils Tehnikums organizēja apmācības Ventspilī no 27.– 30.septembrim, kuru laikā tika uzņemti projekta dalībnieki no izglītības iestādēm Bromangymnasiet (Zviedrija) un Luksia (Somija), piedalījās arī Ventspils Tehnikuma audzēkņi un pedagogi, kopskaitā 24 projekta dalībnieki.

Mobilitātes laikā tika gūta daudzveidīga pieredze apmeklējot un iepazīstot uzņēmumus, kuri īsteno videi draudzīgas iniciatīvas un projektus (Pašvaldības SIA “VENTSPILS REISS”, pašvaldības SIA „ŪDEKA”, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” un “Pūres šokolādes muzejs”), savukārt, apmeklējot Koncertzāli “Latvija” dalībnieki izzināja ēkas energoefektivitātes īstenošanas piemērus. Bioloģiskās zemnieku saimniecības “Gaiķi” īpašniece atklāja pieredzes stāstu par 36 bioproduktu izveidi. Izzinošas un izglītojošas nodarbības nodrošināja Ventspils Tehnikuma pedagogi: Māra Kalneja (IT kā ilgtspējas mācīšanas instruments – mākslīgā intelekta spēle, Minecraft biodiversity, 3D pildspalvu darbnīca), Odarka Kukite (debates par videi nozīmīgiem tematiem), Olga Gavare (Eko mākslas darbnīca – akmeņu apgleznošana), Ilona Grīnvalde (nodrošināja Ventspils pilsētu izzinošu ekskursiju), savukārt Ventspils Tehnikuma audzēkne Pārsla Bogdanova dalījās pieredzē par “Pasaules dabas fonda” rīkotās vasaras skolas apmeklēšanu. Pārdomas rosinoši temati un diskusiju pilnas nodarbības tika aizvadītas praktiskās nodarbībās ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu vēstnesēm Paulu Anškenu (nodarbība par “Ilgtspējīgām pilsētām un kopienām”) un Kelliju Kronbergu (nodarbība par “Atjaunojamo enerģiju”).

Raksts turpinās pēc foto galerijas.

Mācību noslēguma aptaujā ikviens dalībnieks vienprātīgi atzina, ka tika aizvadīta jautra, interesanta, daudzveidīga, aizraujoša, izzinoša un atmiņā paliekoša mācību nedēļa. Projekta dalībniekiem patika grupu darbi jauktās valstu komandās, kā arī bija iespēja diskutēt un paust savu viedokli.

Atsauksme no Somijas audzēknes Anna-Kajsa Nuutinen “Nedēļa bija ļoti jauka un jautra, mēs piedzīvojām tik daudz lietu, ko es pat iedomāties nevarēju. Esmu pateicīga.”

Projekta partneri atzinīgi novērtēja Ventspils Tehnikuma darbinieku ieguldījumu mācību īstenošanā, kā arī tika uzteikts vērtīgais mācību programmas saturs.

Ilgtspējīga attīstība – ir attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. GLO-VET projekta apmācību mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par ilgtspējīgas attīstības iekļaušanu profesionālajā izglītībā, un apgūt jaunas metodikas un dalīties pieredzē ilgtspējīgu aktivitāšu īstenošanā. Šajās mācībās tika gūta padziļinātāka izpratne par ilgtspējīgas attīstības mērķiem Nr. 5 – Nr. 11. (vairāk informācijas šeit: http://www.glo-vet.eu/stories/).

GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības Nr.2020-1-FI01-KA202-066604

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma projektu vadītāja
E-pasts:

Dalīties: