Ventspils Tehnikuma audzēkņi un darbinieki pilnveido vides ilgtspējas zinības Somijā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikuma audzēkņi un darbinieki pilnveido vides ilgtspējas zinības Somijā

Ventspils Tehnikuma audzēkņi un darbinieki pilnveido vides ilgtspējas zinības Somijā

Erasmus+ projekta GLO-VET projekta mērķis ir profesionālās izglītības mācību procesā aktualizēt nozīmīgākās mūsdienu problēmas – ilgtspējīga attīstība un klimata pārmaiņas. Projektā “GLO-VET” no 16.maija – 20.maijam tika aizvadītas starptautiskas apmācības Somijā. Projekta aktivitāti organizēja projekta koordinators –  Luksia, Municipal Education and Training Consortium in Western Uusimaa (Somija), tajā piedaloties audzēkņiem, pedagogiem un projekta vadības grupai no: Bromangymnasiet (Zviedrija), Ventspils Tehnikums (Latvija) un Alen Multimedia (Spānija), kopskaitā 25 dalībnieki.

Apmācības sniedza dalībniekiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par ilgtspējīgas attīstības iekļaušanu profesionālajā izglītībā, tika apgūtas jaunas metodikas un veikta pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu aktivitāšu īstenošanā. Bija iespēja gūt padziļinātāku izpratni par ilgstpējīgas attīstības mērķiem Nr. 12 – Nr. 16. (vairāk informācijas šeit: http://www.glo-vet.eu/stories/).

Mobilitātes sākumā tika pārrunātas dalībnieku gaidas no šīm mācībām, iepazīta uzņemošā organizācija (Luksia) un noskaidrotas darbības, ko skola īsteno, lai veidotu ilgtspējīgu un atbildīgu sabiedrību, piemēram, tika izstāstīts par skolas diskriminācijas novēršanas plāna izstrādi, tika prezentēts mācību modulis, kurš ir izstrādāts, lai mācību priekšmetos integrētu ilgstpējīgas attīstības tematus.

Ir zināms, ka ikvienam planētas iedzīvotājam ir jādomā kā ar savu rīcību vai tieši pretēji – bezdarbību ietekmē vidi un dabu, taču dažkārt trūkst pilnvērtīgu zināšanu un prasmju šajā tik globāli svarīgajā jomā. Mācību laikā bieži tika dzirdēt, ka nereti cilvēki domā, ka vienam indivīdam nav vērts mainīt ieradumus un censties būt globāli atbildīgam pilsonim, taču projekta partneri no Zviedrijas akcentēja, ka tā nebūt nav. Ikviena cilvēka rīcība, kura ir videi draudzīga ved pie plašāka ieguvuma un spēj būtiski palīdzēt saudzēt vidi no piesārņojuma, palīdzēt planētai nenoslīgt atkritumos, iedvesmot citus līdzdarboties un palīdzēt saglabāt dabu arī citām paaudzēm.

Starptautiskā vidē nedēļas garumā tika pilnveidotas prasmes, kā audzēkņus mācīt par vides jautājumiem. Jauna iedvesma tika gūta Haltia dabas centrā (atrodas Nuuksio nacionālajā parkā), kur ar interaktīvu un tehnoloģisku risinājumu palīdzību ikvienā apmeklētājā tika radīta interese izzināt dabas procesus, vidi mums apkārt un izprast līdzās pastāvēšanu un cieņpilnas attieksmes veidošanu pret visu dzīvo radību. Tika nostiprināta atziņa, ka daba sniedz līdzsvaru un mieru, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi.

19.maijā Latvijas Vides izglītības fonds atzīmēja āra izglītības dienu, tieši šajā dienā projekta dalībnieki Somijā devās iepazīt Hawkhill viesu namu kompleksu, kur tā vadītāja Annu Huotari ja Kaisa Ala-Outinen dalījās detalizētā pieredzes stāstā, kā saimniekot videi draudzīgā uzņēmumā, kā klientus iepazīstināt ar atkritumu šķirošanu tur uzturoties un kādi ir viesu namu energoefektīvie risinājumi. Dalībnieki devās vidi izzinošā pastaigā pa klinšaino mežu, ieklausoties Annu stāstos par vides saudzēšanas nozīmi, somu tradīcijām un darbu, kas jāiegulda šāda kompleksa uzturēšanā. Citējot kompleksa vadītāju Annu “Es mācu saviem bērniem, ka nauda kokos neaug. Viss prasa darbu un laiku!”

Noslēdzošajā projekta aktivitāšu posmā tika izvērtēti mācību rezultātu atbilstība katra dalībnieka individuālajām gaidām, diskutējot grupās. Kopīgie secinājumi parādīja, ka dalībniekiem uzlabojās valodu, komunikācijas, personīgās un profesionālās prasmes.

Helsinkos nacionālajā bibliotēkā projekta vadības grupa aizvadīja starpvalstu sanāksmi, novērtējot iespēju strādāt klātienē pēc pusotra gada ilga darba pie šī projekta tikai tiešsaistes formātā, tika pārspriests projekta progress, sagatavotie materiāli un plānotas nākamās aktivitātes.

Ventspils Tehnikuma audzēkņa viedoklis par mācību mobilitāti “Ļoti daudz uzzināju par ekoloģisko pusi. Atkritumu šķirošana un pārējā pieeja ekoloģijai, kas stipri atšķiras no musu pieejas. Aizvadītās nedēļas laikā runājot ar bērniem un skolotājiem no citām valstīm, uzzināju par vides saudzēšanu viņu valstīs. Varu teikt, ka šīs 5 dienas nebija veltīgas. Iepriecināja somu kultūra. Izrādās ka Somijā ir divas saunas uz katru somu. Patika komunikācija ar bērniem no citām valstīm, kas pārvērtās par draudzību. Žēl, ka šī nedēļa bija īsa. Gribētos palikt Somijā ilgāk. Es vēlos turpināt piedalīties šī projektā!” (Ilya Sukhorukov)

Brīvajā laikā audzēkņi ne mirkli nebija telpās, lietderīgi izmantoja laiku kopīgām āra un galda spēlēm un sarunām savā starpā.

Luksia pedagogi bija ieguldījuši lielu sagatavošanās darbu, kas atspoguļojās izcili organizētā uzņemšanā. Mācību mobilitātes mērķi tika īstenoti ar uzviju un sniedza dalībniekiem patīkamu gandarījumu par gūto pieredzi!

 

GLO-VET – profesionālajā izglītībā veicināt globālo atbildību un ilgtspējīgas darbības Nr.2020-1-FI01-KA202-066604

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma projektu vadītāja
E-pasts:

Dalīties: