Projekts noslēdzies - VENTSPILS TEHNIKUMS

Projekts noslēdzies

Marta beigās noslēdzās “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbinātības veicināšanas” projekts (LitLatHV), kura ietvaros Ventspils Tehnikumā tika īstenotas sekojošas speciālistu mobilitātes un nodarbinātības veicināšanas aktivitātes:
1. Iegādāts aprīkojums: vēja enerģijas stacijas un saules enerģijas apmācību stends
2. Speciālās apmācību programmās tika apmācīti pasniedzēji un izglītojamie
3. Organizēta starptautiska konference, kurā uzstājās nozares eksperti

Projekta nosaukumsEnhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies
Projekta akronīmsLitLatHV
Projekta numursLLI-24
Projekta vadošais partnerisLietuvas Jūras Akadēmija (Lithuanian Maritime Academy)
Projekta partneriPIKC “Ventspils Tehnikums”
Liepājas Jūrniecības koledža
Kauņas tehniskā koledža (Kaunas Technical College)
Rīgas Tehniskā universitāte (Ventspils filiāle)
Projekta mērķisProjekta mērķis ir veicināt elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitāti un nodarbinātību
Projekta īstenojamās darbības1. Sešu elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana (Ventspils Tehnikumā 2018. gadā tiks iegādāta un uzstādīta mobilā laboratorija profesionālās orientācijas īstenošanai elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē).
2. Studiju priekšmetu un mācību programmu atjaunošana vai attīstība.
3. Metodoloģisko materiālu sagatavošana trīs valodās.
4. Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana – starptautiskā pieredzes apmaiņa, apmācības u.c.
Projekta īstenošanas termiņš 01.04.2017. – 31.03.2019.
FinansējumsKopējais projekta finansējums – EUR 915 322,51, t.sk. EUR 778 024,10 ERAF līdzfinansējums (85%) un 137 298,41 valsts finansējums (15%).
Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 151377,95, no tiem 128 671,26 ERAF līdzfinansējums un EUR 22 706,69 Latvijas valsts budžeta finansējums
AktualitātesJaunās mobilās laboratorijas uzstādīšana
Ventspils Tehnikuma pārstāvji piedalās projekta sanāksmē Liepājas Jūrniecības koledžā
Ventspils Tehnikuma pedagogi pilnveido savas zināšanas un prasmes Kiprā
Notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta LLI-24 uzsākšanas sanāksme
KontaktinformācijaProjekta vadītājs:
Elvis Binders-Čoders
Tālrunis: +371 28 680 920
E-pasts:
Atruna Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils tehnikums, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju
Saites https://latlit.eu/
www.europa.eu
Dalīties: