Mūsu darbinieki apgūst starpkultūru projektu vadības prasmes un svešvalodu zināšanas - VENTSPILS TEHNIKUMS

Mūsu darbinieki apgūst starpkultūru projektu vadības prasmes un svešvalodu zināšanas

Mūsu darbinieki apgūst starpkultūru projektu vadības prasmes un svešvalodu zināšanas

Ventspils Tehnikuma vadība un mācībspēki šajā pavasarī, dodoties Erasmus+ programmas mobilitātēs, izmantoja iespēju apgūt starpkultūru projektu vadības prasmes Portugālē un stiprināt svešvalodu zināšanas Vācijā.

Mācību mobilitāte uz saulaino Funšalu, Portugāli tika īstenota laikā no 2023. gada 11. marta līdz 18. martam. Mobilitātes laikā direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos Ineta Burceva kopā ar izglītības metodiķi Evu Gorbenko iepazinās ar Eiropas Savienības projektu plānošanas, izstrādes un ieviešanas aktualitātēm izglītības sektorā. 

Mācību programmas ietvaros tika apskatīti dažādi starpkultūru projektu piemēri, tie detalizēti analizēti, kā arī praktiskos semināros veidoti kopīgi projektu darbi ar partneriem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kopumā mobilitātē piedalījās partneri no septiņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Grieķijas, Dānijas, Vācijas, Īrijas un Ungārijas. “Tika apgūtas starptautisku projektu rakstīšanas prasmes, tajā skaitā iegūts priekšstats par dažādu kultūru atšķirībām veiksmīgākai projektu realizēšanai. Kā arī praktisko semināru laikā iemācījos identificēt starpkultūru projektu ieviešanas riskus un atrast risinājumus to minimizēšanai.”, ar iegūtajām zināšanām dalās izglītības metodiķe Eva Gobenko. 

Papildus tēmas teorētiskās un praktiskās programmas apguvei katras valsts un organizācijas pārstāvim bija jāiepazīstina citu valstu kolēģi ar savas valsts vai pilsētas kultūru, piemēram, mūsu darbinieces iepazīstināja citus ar Ventspils valstspilsētu un Latvijas šokolādes “Pure chocolate” veiksmes stāstu.

“Ļoti laba semināra dalībnieku grupa, ļoti labi organizēts seminārs – visu laiku bija sajūta, ka tevi citi atbalsta un rūpējas. Apmācību beigās bija sajūta, ka viss vēl var turpināties.”, direktores vietniece Inetas Burcevas atziņas un sajūtas par mobilitāti Madeirā.

Raksts turpinās pēc Funšalas (Portugāle) mobilitātes foto galerijas

Aprīļa mēnesis Ventspils Tehnikumā Erasmus+ programmas ietvaros iesākās ar trīs vispārējo priekšmetu pedagogu Žannas Blaževičas, Andas Brikaines un Līgas Filipovičas dalību svešvalodu kursos Minhenē, Vācijā. Bavārijas federālās zemes pilsētā Žanna un Anda apguva vācu valodu, bet Līga pilnveidoja zināšanas angļu valodas kursos. Kursu programma bija sabalansēta, tajā iekļaujot gan apmācības klasē, gan dažādās kultūras apskates vietās, tādējādi dalībniekiem sniedzot dažādas zināšanu iegūšanas iespējas. 

Mācību saturs mobilitātes ietvaros bija vērsts gan uz gramatiku un valodas teorētisko zināšanu pilnveidošanu, gan sarunvalodu un praktisko valodas lietošanu. “Kursa ietvaros pildīju gramatikas formas uzdevumus, kā arī pilnveidoju lasīšanas un stāstīšanas iemaņas”, mācību procesu un ieguvumus raksturo pedagoģe Līga.

Raksts turpinās pēc Minhenes (Vācija) mobilitātes foto galerijas

Bez valodas teorētisko un praktisko zināšanu apmācībām, kursu organizatori bija arī padomājuši par kultūras programmu. “Apmeklējām ļoti iespaidīgo Englischer Garten jeb Angļu dārzu, kas ar vairāk nekā 3,7 km² lielo platību tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem parkiem pasaulē.”, pieredzē par pieredzēto kultūras programmā dalās Anda Brikaine. Pilsētas mērogs, apkārtējā ainava un pedagogu interese par sportisku dzīvesveidu sniedza lielisku iespēju mērot arī garākas distances, piemēram, brīvajās dienās pat pievarot kalnu virsotnes. “Brīvdienā bija iespēja doties un iepazīt Bavārijas augstāko virsotni Cūgušpici un skaisto Partnahas aizu. Kopumā divas nedēļas Vācijā bija ļoti jaukas, jaunām zināšanām un pozitīvām emocijām piepildītas. Es esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka man bija šāda iespēja.”, tādas atziņas un sajūtas par pieredzi Ventspils Tehnikuma vācu valodas skolotājai Žannai Blaževičai.

Mobilitāte īstenota Erasmus+ programmas projekta “Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” un “Personu mobilitāte mācību nolūkos vispārējās izglītības sektorā” (KA1) ietvaros un pateicoties Eiropas Savienības fondu finansējumam.

Projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000010306

Projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000057519

Informāciju sagatavoja:
Elvis Binders-Čoders
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītājs
E-pasts:

Dalīties: