Karjeras atbalsts novembrī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Karjeras atbalsts novembrī

Karjeras atbalsts novembrī

Ventspils Tehnikumā tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001, kā ietvaros novembrī ir realizētas trīs būtiskākās aktivitātes, lai stiprinātu Karjeras atbalsta iespējas Ventspils Tehnikuma audzēkņiem.

Pedagoga – karjeras konsultanta Ritas Zingbergas vadībā 09.11.2021 notika mācību stunda “Sabiedrības un cilvēka drošība” grupai MT2021 (Mašīnbūves tehniķis) un 24.11.2021 mācību stunda “Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” grupai  PT2020 (Programmēšanas tehniķis) par tēmu Profesionālā izglītība, darbs un karjera. Stundas mērķis – palīdzēt audzēkņiem apzināties profesionālās izglītības noderīgumu un veidot izpratni par konkrēto profesionālo darbību.

Mācību stundas laikā tika diskutēts par faktoriem, kas ietekmē jauniešu izvēli par labu profesionālajai izvēlei pēc pamatskolas beigšanas: kādas ir pieprasītākās kompetences darba tirgū; kas jauniešiem bija būtiskākais, izvēloties savu nākotnes profesiju un vai profesionālā izglītība sniedz lielākas iespējas karjeras attīstībai.

Arī novembra mēnesī Ventspils Tehnikuma jaunieši turpina izmantot iespēju ESF projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros saņemt individuālu atbalstu dažādos ar karjeras plānošanu saistītos jautājumos. Karjeras konsultācijas bija veltītas izglītojamo pašizpētei, karjeras izpētei un plānošanai. Sarunā ar pedagogu- karjeras konsultantu jaunieši varēja labāk iepazīt sevi, saprast, kas tieši viņus interesē, noteikt savu piemērotību izvēlētajai profesijai, izvērtēt situāciju un plānot savu nākotni. Kopīgi tika aplūkotas piedāvātās tīmekļa vietnes, piem., www.niid.lv, www.profesijupasaule.lv, www.prakse.lv u.c., apgūstot informācijas meklēšanas pamatus, mācoties analizēt to un iekļauties darba pasaulē.

Konsultācijas iespējams saņemt katru darba dienu, iepriekš piesakoties un vienojoties par tikšanās laikiem.

Lai veiksmīgi tiktu realizēts turpmākais projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbs, 25.11.2021 VIAA organizēja semināru pedagogiem- karjeras konsultantiem ZOOM vidē. Semināra laikā tika sniegts pārskats par projektā realizētajiem pasākumiem, izvērtēts un izskaidrots metodiskā darba uzdevumus karjeras attīstības atbalsta īstenošanai projekta sadarbības partneru izglītības iestādēs un pašvaldībās.

Tikšanās laikā tika pārrunāti aktuāli projekta jautājumi un iezīmēti PKK metodiskā darba uzdevumus mācību gada turpinājumā

Plašāka informācija par iespējām, Ventspils Tehnikuma piedāvājumiem un citiem jaunumiem pieejama Ventspils Tehnikuma tīmekļa vietnē https://www.ventspilstehnikums.lv/  un sociālo tīklu kontos – “Facebook” un “Instagram”.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: