Karjeras atbalsta aktivitātes 2021./2022.m.g. pirmajā semestrī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Karjeras atbalsta aktivitātes 2021./2022.m.g. pirmajā semestrī

Karjeras atbalsta aktivitātes 2021./2022.m.g. pirmajā semestrī

Kopš 2017.gada novembra Ventspils Tehnikums aktīvi iesaistās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 darbībā.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta ietvaros notiek karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros skolēni iepazīst sevi, tālākās izglītības iespējas, iepazīst darba pasauli un mācās pieņemt lēmumus savas karjeras attīstībai.

2021./2022.m.g. I semestrī Ventspils Tehnikumā īstenoti nozīmīgi karjeras attīstības atbalsta pasākumi/aktivitātes:

1. Pirmkursnieku Informatīvā diena
https://www.ventspilstehnikums.lv/ventspils-tehnikuma-pirmkursniekiem-norisinajas-informativa-tiessaistes-diena/

2. Karjeras nedēļa 2021
https://www.ventspilstehnikums.lv/karjeras-nedela-ventspils-tehnikuma-2021/

3. Turpinās individuālas karjeras konsultācijas un tematiskas nodarbības izglītojamiem
https://www.ventspilstehnikums.lv/karjeras-atbalsts-novembri/

4. Tiešsaistes tikšanās ar Ventspils Augstskolas pārstāvjiem
https://www.ventspilstehnikums.lv/pieredze-balstitas-zinasanas-un-draudzigas-sarunas-karjeras-attistibas

5. Tiešsaistes sarunu cikls “Tikšanās ar skolas absolventiem”
https://www.ventspilstehnikums.lv/pieredze-balstitas-zinasanas-un-draudzigas-sarunas-karjeras-attistibas

Plašāka informācija par iespējām, Ventspils Tehnikuma piedāvājumiem un citiem jaunumiem pieejama Ventspils Tehnikuma tīmekļa vietnē https://www.ventspilstehnikums.lv/  un sociālo tīklu kontos – “Facebook” un “Instagram”.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: