Ventspils Tehnikuma pirmkursniekiem norisinājās informatīvā tiešsaistes diena - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikuma pirmkursniekiem norisinājās informatīvā tiešsaistes diena

Ventspils Tehnikuma pirmkursniekiem norisinājās informatīvā tiešsaistes diena

Ventspils Tehnikuma 1. kursa audzēkņiem 2021. gada 17. septembrī no plkst. 9.50. līdz 13.15 norisinājās informatīvā tiešsaistes diena ar mērķi veicināt audzēkņu sadarbību ar skolas atbalsta personālu, valsts, pašvaldības un jauniešu organizācijām.

Informatīvās dienas pasākuma norisi bija iespējams vērot mācību stundu laikā ZOOM platformā. Uzaicinātie pasākuma dalībnieki pastāstīja un iepazīstināja jauniešus ar dažādām mācību un brīvā laika pavadīšanas iespējām, noteikumiem, atbildību gan pret sevi, gan apkārtējiem.

 1. Ventspils Digitālais centrs pastāstīja par saviem interešu izglītības piedāvājumiem un motivēja jauniešus tos izmantot.
 2. Ventspils Galvenā bibliotēka iepazīstināja ar savu plašo piedāvājumu klāstu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.
 3. Valsts Policija informēja jauniešus par pārkāpumu veidiem, ar kuriem visbiežāk saskaras nepilngadīgie, kā arī uzsvēra skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nepieciešamību.
 4. Jauniešu māja iepazīstināja ar savām aktivitātēm un veicināja jauniešu informētību par daudzveidīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām.
 5. Sporta skola “Spars” iepazīstināja ar Sporta skolas plašo piedāvājuma klāstu.
 6. Savukārt, pedagogs-karjeras konsultants (PKK) iepazīstināja ar PKK karjeras atbalsta īstenošanu un individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšanu Ventspils Tehnikumā.

Informatīvas dienas noslēgumā pirmkursniekiem bija iespēja aizpildīja aptauju par pasākuma norisi un novērtēt ieguvumus. Apkopojot rezultātus tiek secināts ka 90% jauniešiem saturiskā daļa bija atbilstoša gaidītajam. Savukārt, pasākuma vidējais vērtējums bija – 8 balles.

Tāpat apkopojām 5 jauniešu vērtīgākos ieguvumus informatīvās dienas laikā:

 1. Uzzināju par iestādēm, brīva laika pavadīšanas iespējām, par kuram nezināju pirms tam.
 2. Par ārpus skolas aktivitātēm, pulciņiem un Erasmus+ projektiem.
 3. Par to kā pieteikties sporta skolai.
 4. Jauniešu mājas pasākumu plānošana.
 5. Informācija par pārkāpumiem, ar ko saskaras nepilngadīgie.

“Pasniedza ļoti svarīgu informāciju, kas attiecas uz noteikumiem skolā un ārpus tās. Paldies visiem pasniedzējiem, kuri prezentēja savu profesiju ar ko viņi nodarbojas.” (Ventspils Tehnikuma 1. kursa audzēknis)

“Man ļoti patika tas, ka policiste izskaidroja man nezināmas lietas un tas, ka aktīviem, ideju pilniem cilvēkiem ir vērts iet uz Jauniešu māju.” (Ventspils Tehnikuma 1. kursa audzēknis)

Saņēmām arī no jauniešiem komentārus un ieteikumus, kurus noteikti ņemsim vērā, organizējot nākamos informatīvos pasākumus Ventspils Tehnikuma audzēkņiem. Jauniešu sniegtās atbildes norāda, ka šādi informatīvi pasākumi jāorganizē biežāk, jo ir iespēja saņemt noderīgu un svarīgu informāciju.

Paldies informatīvās tiešsaistes dienas organizētājiem, audzēkņiem, pedagogiem un vislielākais paldies uzaicinātajiem pasākuma dalībniekiem par sagatavoto un noderīgo informāciju jauniešiem.

Informāciju sagatavoja:
Dina Dāvida
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22113798
E-pasts:

Dalīties: