Karjeras atbalsts oktobrī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Karjeras atbalsts oktobrī

Karjeras atbalsts oktobrī

Ventspils Tehnikuma karjeras attīstības atbalsta īstenotās aktivitātes oktobrī:

  1. Izstādes “RIGA COMM” apmeklējums
  2. Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros īstenotās mācību ekskursijas
  3. Ventspils Tehnikuma jaunieši izmanto iespēju saņemt individuālu atbalstu ar karjeras plānošanu saistītos jautājumos

_______________________________________________________________________________________

1. 2022. gada 7.oktobrī Ventspils Tehnikuma 4.kursa programmēšanas un datorsistēmu tehniķi devās uz izstādi “RIGA COMM”, lai iepazītu nozares jaunākās inovācijas un veidotu izpratni par informācijas tehnoloģiju nozares strauji mainīgo darba tirgu. Līdzās biznesa un IT risinājumiem, tehnoloģiju jaunumiem un inovatīvām viedierīcēm “RIGA COMM” piedāvāja daudzveidīgus notikumus, kas sniedza praktiskas zināšanas un iedvesmoja ikvienu veiksmīgam darbam.

Izstādes laikā jaunieši varēja apmeklēt gan bagātīgo “RIGA COMM” konferenču programmu, gan iepazīties ar jaunumiem ekspozīcijā “Inovācijas IT un elektronikā”, kuru ik gadu organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs.

Audzēkņi pozitīvi novērtēja iespēju apmeklēt izstādi Ķīpsalā, jo redzētais paplašinājis viņu zināšanas par uzņēmumu dažādību un to mērķiem, kā arī to, kādas ir pieprasītākās kompetences nākotnes darbiniekam. Jaunieši atzina, ka IT sfērā ir daudz priekšrocību- labs atalgojums, pieprasīti speciālisti, interesanti uzdevumi un iespējas radoši izpausties, strādāt attālināti un pašam plānot savu laiku, kā arī karjeras izaugsmes iespējas Latvijā un ārzemēs.

2. No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuru organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja darba pasauli, pētīja un attīstīja savas uzņēmējspējas. Šī gada Karjeras nedēļas īstenoto aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Karjeras nedēļas ietvaros Ventspils Tehnikumā notika vairākas mācību ekskursijas uz vietējiem nozares uzņēmumiem un tikšanās ar to pārstāvjiem.

Sīkāka informācija: https://www.ventspilstehnikums.lv/aizvadita-jau-desmita-karjeras-nedela/

3. Arī šogad Ventspils Tehnikuma jauniešiem pieejamas bezmaksas individuālās karjeras konsultācijas, kuru laikā iespējams saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un atbalstu konkrētās situācijas risināšanā. Esam patiesi gandarīti, ka šajā mācību gadā jaunieši izrādījuši īpašu interesi par individuālām karjeras konsultācijām, pēc kurām pieprasījums ir ļoti liels.

Jaunieši, mācoties skolā, jau savlaicīgi domā par darba gaitu uzsākšanu, līdz ar to mēdz uzdot sev jautājumus, kas saistīti ar karjeras izvēli. Piesakoties karjeras konsultācijām, jaunieši vēlējušies vairāk iepazīt un izprast sevi, apzināties savas spējas, īpašos talantus, prasmes, apzināt izglītības iestādes un izvēlēties labāko, kā arī noteikt savu profesionālo piemērotību dažādām profesijām.

Informāciju un individuālo karjeras konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt pie pedagoga karjeras konsultanta Ritas Zingbergas. Iepriekš piesakoties un vienojoties par tikšanās laikiem, tās iespējams saņemt katru darba dienu.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: