Pieteikšanās Erasmus+ audzēkņu mobilitātēm uz Vāciju - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pieteikšanās Erasmus+ audzēkņu mobilitātēm uz Vāciju

Pieteikšanās Erasmus+ audzēkņu mobilitātēm uz Vāciju

Ventspils Tehnikuma audzēkņiem tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ projekta dalībnieku atlases konkursā uz mācību mobilitātēm Vācijā.

1) Uz Vāciju (Schwerina) no 2023. gada 06.marta – 17.martam.

Pieteikties var Ventspils Tehnikuma izglītojamie no kursa A2021.

Dalībnieku skaits: 6 – 10

2) Uz Vāciju (netālu no Leipcigas) no 2023.gada 1.marta (4 nedēļas)

Pieteikties var Ventspils Tehnikuma izglītojamie no kursa MT2021.

Dalībnieku skaits: 6

Pieteikumi elektroniski jāiesniedz līdz 2023. gada 1. februārim plkst. 12:00.

Lai piedalītos atlases konkursā iesniedz:
1)  pieteikuma anketu (lejupielādē šeit),
2) CV latviešu un angļu valodās (paraugu lejupielādē https://europa.eu/europass/lv/create-europass-cv),
3) motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās.

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta uz e-pastu , ar norādi “Pieteikums dalībai Erasmus+”, līdz 2023. gada 1. februārim plkst. 12:00.

Izraudzītie pretendenti tiks aicināti uz interviju, 1-2 nedēļu laikā no pieteikumu termiņa beigām, laiks un vieta tiks precizēts.

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  • motivācija piedalīties projektā un doties praksē uz ārzemēm;
  • profesionālas prasmes;
  • sekmes un attieksme pret mācību procesu;
  • svešvalodu zināšanas;
  • līdz mobilitātes uzsākšanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā un uzņemošajā valstī, var tikt prasīts uzrādīt sadarbspējīgu Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Projekta “Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000010306 aktivitātes stiprinās Ventspils Tehnikuma kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašina sadarbības iespējas izglītojamo apmācībā, papildina skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicina izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus.sadarbības iespējas izglītojamo apmācībā, papildina skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicina izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītāja

Dalīties: