Erasmus+ kursi Ventspils Tehnikuma darbiniekiem martā un aprīlī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Erasmus+ kursi Ventspils Tehnikuma darbiniekiem martā un aprīlī

Erasmus+ kursi Ventspils Tehnikuma darbiniekiem martā un aprīlī

Erasmus+ mācību mobilitātes ietvaros, Ventspils Tehnikuma vispārējo priekšmetu pedagogi, vadības un administrācijas darbinieki, tiek aicināti pieteikties kursiem par stratēģisko sadarbību un starpvalstu projektu vadību, kā arī stiprināt svešvalodu zināšanas vācu vai angļu valodas kursos.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 1. februārim

STRATĒĢISKO SADARBĪBU UN PROJEKTU VADĪBAS KURSI

Nosaukums: Project management for cross-cultural exchange projects in Europe

Īstenošanas periods: 2023. gada 12. – 17. marts (+ 1-2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Funšala (Portugāles autonomais reģions Madeira)

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība un administrācija

Vietu skaits: 2 (divas)

Mērķis: Stiprināt un uzlabot iestādes vadības un administrācijas kompetences stratēģiskās sadarbības un internacionalizācijas stratēģijas ieviešanas nodrošināšanai

Īss kursa apraksts:

Apmācības kursa “Projektu vadība starpkultūru apmaiņas projektiem Eiropā” (Project management for cross-cultural exchange projects in Europe) mērķis ir paplašināt dalībnieku izpratni par Eiropas projektu izstrādi, plānošanu un vadību. Tas ietvers pārskatu par attiecīgo Eiropas finansēto programmu informācijas avotiem, lai ļautu kvalitatīvi analizēt informāciju, kas saistīta ar projektu plānošanu, izstrādi un vadību. Kursa ietvaros tiks apskatītas arī tādas tēmas un stratēģijas, kā partneru meklēšanas stratēģijas, partneru lomas projektu vadībā, projekta finanšu vadība, projektu uzraudzība, novērtēšanas un izplatīšanas stratēģijas, komunikācijas stratēģijas, u.c.

Vairāk informācija par kursiem angļu valodā: http://ifel-institut.eu/3-1-course-on-madeira-from-12-to-17-03-2023/

VĀCU VAI ANGĻU VALODAS KURSI

Nosaukums: German or English language course

Īstenošanas periods: 2023. gada 3. – 14. aprīlis (+ 1-2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Vācija

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma pedagogi

Vietu skaits: 3 (trīs)

Mērķis: Uzlabot iestādes pedagogu svešvalodu zināšanas

Īss kursa apraksts:

Apmācību mērķis ir paaugstināt dalībnieku svešvalodu zināšanas. Vācu vai angļu valodu iespējams apgūt gan iesācējiem, gan valodas lietpratējiem.

Lai piedalītos atlases konkursā jāiesniedz:

  1. Aizpildīta dalībnieka pieteikuma anketa – veidlapa pieejama šeit;
  2. CV latviešu un angļu valodā – paraugs pieejams (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=lv);
  3. Motivācijas vēstules latviešu un angļu valodā.

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta uz e-pastu , ar norādi “Pieteikums dalībai Erasmus+”, līdz 2023. gada 1. februārim.

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  • Motivācija piedalīties projektā un doties mācību pieredzē uz ārzemēm;
  • Bonusa punkti būs darbiniekiem, kuri veica priekšdarbus kursu plānošanā;
  • Svešvalodu zināšanas;
  • Sabiedriskā aktivitāte (papildu darba veikšana projektos un/vai ārpusstundu pasākumos Ventspils Tehnikumā, un audzēkņu sagatavošana profesionālo prasmju konkursiem);
  • Līdz mobilitātes uzsākšanai, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā un uzņemošajā valstī, var tikt prasīts uzrādīt sadarbspējīgu Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 1. februārim

Kursi tiek īstenoti Erasmus+ projekta Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000057519

un Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000010306 ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Elvis Binders-Čoders
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītājs
E-pasts:

Dalīties: