Pieteikšanās Erasmus+ izglītojamo mobilitātēm uz Vāciju un Zviedriju - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pieteikšanās Erasmus+ izglītojamo mobilitātēm uz Vāciju un Zviedriju

Pieteikšanās Erasmus+ izglītojamo mobilitātēm uz Vāciju un Zviedriju

Ventspils Tehnikuma izglītojamiem tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ projekta dalībnieku atlases konkursā uz mācību prakses mobilitātēm Vācijā un Zviedrijā.

1) Uz Vāciju (Vupertāli) no 2023. gada 05.oktobra – 17.novembrim (var tikt papildus iekļautas 1-2 ceļošanas dienas).

Pieteikties var Ventspils Tehnikuma izglītojamie no kursa A2022.

Dalībnieku skaits: līdz 10

2) Uz Zviedriju (Hudiksvall) no 2023.gada 2.oktobra – 13.oktobrim (var tikt papildus iekļautas 1-2 ceļošanas dienas).

Pieteikties var Ventspils Tehnikuma izglītojamie no kursa MT2021 un MT2020.

Dalībnieku skaits: 2 izglītojamie no 3.kursa un 2 izglītojamie no 4.kursa

Pieteikumi elektroniski jāiesniedz līdz līdz 2023. gada 22. jūnijam plkst. 17:00.

 

Lai piedalītos atlases konkursā iesniedz:
1) pieteikuma anketu (lejupielādē šeit),
2)CV latviešu un angļu valodās (paraugu lejupielādē https://europa.eu/europass/lv/create-europass-cv),
3) motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās.

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta uz e-pastu , ar norādi “Pieteikums dalībai Erasmus+”, līdz līdz 2023. gada 22. jūnijam plkst. 17:00.

Izraudzītie pretendenti tiks aicināti uz interviju (laiks un vieta tiks precizēts).

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  • motivācija piedalīties projektā un doties praksē uz ārzemēm;
  • profesionālas prasmes;
  • sekmes un attieksme pret mācību procesu;
  • svešvalodu zināšanas.

Projekta “Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000126522 aktivitātes stiprinās Ventspils Tehnikuma kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašina sadarbības iespējas izglītojamo apmācībā, papildina skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicina izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītājs
E-pasts:

Dalīties: