Ventspils tehnikuma darbinieku pieteikšanās Erasmus+ kursiem rudenī - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils tehnikuma darbinieku pieteikšanās Erasmus+ kursiem rudenī

Ventspils tehnikuma darbinieku pieteikšanās Erasmus+ kursiem rudenī

2023/2024. mācību gadā, Erasmus+ skolu sektora projekta mācību mobilitātes ietvaros, Ventspils tehnikuma vadības/administrācijas darbinieki un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi tiek aicināti pieteikties rudens perioda kursiem “English for project management” un “Inclusion & Diversity in the Classroom – Teaching Empathy, Mindfulness & Critical Thinking”.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 21.jūnijam!

 

IEKĻAUŠANA UN DAŽĀDĪBA KLASĒ – EMPĀTIJAS, APZINĀTĪBAS UN KRITISKĀS DOMĀŠANAS MĀCĪŠANA

Nosaukums: Inclusion & Diversity in the Classroom – Teaching Empathy, Mindfulness & Critical Thinking

Īstenošanas periods: 2023. gada 7.-13. oktobris (+ 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Francijas aizjūras reģions Reinjona

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Vietu skaits: 1 (viena)

Mērķis: Veicināt iekļaujošu un dažādībā balstītu mācību vidi

Īss kursa apraksts:

Šis kurss veicina starpkultūru izglītību, modelējot empātiju klasē. Kursa laikā būs iespēja ielūkoties domāšanas procesā. Tiks prezentēts jēdziens “reakcija pret atbildi”, lai veicinātu draudzīgāku darba vidi un samazinātu iebiedēšanu kā metodi. Kursā tiks aplūkota arī soft skills jeb mīksto prasmju attīstība klasē. Sadarbības un komandas darba stiprināšana ir stūrakmens patiesas iekļaušanas veicināšanai un daudzpusības un īpašo vajadzību integrācijas atzīšanai. Veicinot un atzīmējot kultūras daudzveidību mūsu skolās, mēs speram svarīgu soli pretī sociālu pārmaiņu ieviešanā. Kursā tiks apspriesti izaicinājumi, labākā prakse, kā arī apzinātu vērtību veicināšana pareizai iekļaušanai.

Vairāk informācija par kursiem: https://erasmuscoursescroatia.com/courses/reunion-island-inclusion-diversity-in-the-classroom-teaching-empathy-mindfulness-critical-thinking/

ANGĻU VALODA PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM

Nosaukums: English for project management

Īstenošanas periods: 2023. gada 23.-27. oktobris (+ 1 vai 2 ceļošanas dienas)

Norises vieta: Malta

Dalībnieki: Ventspils Tehnikuma vadība/administrācija un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi

Vietu skaits: 3 (trīs)

Mērķis: Uzlabot iestādes projektu īstenošanas darbā iesaistīto personu angļu valodas zināšanas

Īss kursa apraksts:

Apmācību laikā dalībnieki attīstīs komunikācijas prasmes, kas saistītas projektu vadības metodoloģiju tiks pilnveidota projektu vadības terminoloģija, uzlabotas komunikācijas prasmes (gan mutiski, gan rakstiski) ikdienas saziņai un saziņai starp partneriem, pilnveidotas angļu valodas zināšanas, nodrošināta iespēja prakses apmaiņai un pieredzes apmaiņai, uzlabotas zināšanas par to, kā veiksmīgi īstenot projektu savās organizācijās, veicināta izpratne par stratēģiju īstenošanu starpkultūru komunikācijas uzlabošanai, uzlabotas zināšanas tiešsaistes sanāksmju stratēģiju izstrādē.

 

Lai piedalītos atlases konkursā jāiesniedz:

  1. Aizpildīta dalībnieka pieteikuma anketa – veidlapa pieejama šeit;
  2. CV latviešu un angļu valodā – paraugs pieejams (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=lv);
  3. Motivācijas vēstules latviešu un angļu valodā.

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta uz e-pastu , ar norādi “Pieteikums dalībai Erasmus+”, līdz 2023. gada 21. jūnijam.

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  • Motivācija piedalīties projektā un doties mācību pieredzē uz ārzemēm.
  • Bonusa punkti būs darbiniekiem, kuri veica priekšdarbus kursu plānošanā.
  • Svešvalodu zināšanas.
  • Sabiedriskā aktivitāte (papildu darba veikšana projektos un/vai ārpusstundu pasākumos Ventspils Tehnikumā, un audzēkņu sagatavošana profesionālo prasmju konkursiem).

Pieteikšanās līdz 2023. gada 21. jūnijam

Kursi tiek īstenoti Erasmus+ projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000126425 ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Elvis Binders-Čoders
Ventspils Tehnikuma
Projektu vadītājs
E-pasts:

Dalīties: