Pieteikšanās Erasmus+ izglītojamo mobilitātēm - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pieteikšanās Erasmus+ izglītojamo mobilitātēm

Pieteikšanās Erasmus+ izglītojamo mobilitātēm

Pieteikšanās Erasmus+ izglītojamo mobilitātēm
Ventspils tehnikuma izglītojamiem tiek izsludināta pieteikšanās Erasmus+ projekta dalībnieku atlases konkursā uz mācību prakses un profesionālo prasmju konkursa mobilitātēm.

1) Prakse Itālijā (Katānijā) 2024. gada 01.marta – 2.aprīlim.
Pieteikties var Ventspils tehnikuma izglītojamie no kursiem: TPK2023, TPK2022, TPK2020, VUDS2022, VUDS2020.
Dalībnieku skaits: 10

2) Prakse Lietuvā (Kauņā) no 2024. gada 11.februāra – 12.martam (periods vēl tiek precizēts)
Pieteikties var Ventspils tehnikuma izglītojamie no kursa IT2020
Dalībnieku skaits: 2

3) Prakse Portugālē (Lisabonā) no 2024.gada martā (periods: 30 dienas)
Pieteikties var Ventspils tehnikuma izglītojamie no kursiem: MST2021, MST2022 un MST 2023
Dalībnieku skaits: 6

4) Prasmju konkurss Itālijā (Boloņā) no 2024.gada 22. – 25.aprīlim (var tikt papildus iekļautas 1-2 ceļošanas dienas)
Pieteikties var Ventspils tehnikuma izglītojamie. Kategorijas: konditorejas izstrādājumu izgatavošana, bārmenis, tūristu izmitināšana un visiem kopīgi prezentācija – ēdienu un vīnu izstāde.
Dalībnieku skaits: 3

Pieteikumi elektroniski jāiesniedz līdz 2024. gada 29. janvārim.

Lai piedalītos atlases konkursā iesniedz:
1) pieteikuma anketu (lejupielādē šeit),
2) CV latviešu un angļu valodās (tiešsaistes aizpildīšanas forma pieejama šeit),
3) motivācijas vēstuli latviešu un angļu valodās.

Visa informācija un dokumenti ir jānosūta uz e-pastu , ar norādi “Pieteikums dalībai Erasmus+”, līdz 2024. gada 29. janvārim.

Izraudzītie pretendenti tiks aicināti uz interviju (laiks un vieta tiks precizēta).

Lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  • motivācija piedalīties projektā un doties praksē uz ārzemēm;
  • profesionālas prasmes;
  • sekmes un attieksme pret mācību procesu;
  • svešvalodu zināšanas.

Projekta “Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” Nr.2023-1-LV01-KA121-VET-000126522 aktivitātes stiprinās Ventspils tehnikuma kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašina sadarbības iespējas izglītojamo apmācībā, papildina skolā iegūto prasmju lietošanas iespējas, veicina izglītojamo mācību sasniegumu rezultātus.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils tehnikuma
Projektu vadītāja
E-pasts:

Dalīties: