Pretī jaunām zināšanām - Nordplus projekta mobilitāte Lietuvā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Pretī jaunām zināšanām – Nordplus projekta mobilitāte Lietuvā

Pretī jaunām zināšanām – Nordplus projekta mobilitāte Lietuvā

Ventspils Tehnikumā tiek īstenots Nordplus projekts “Pieredzes apmaiņa un jaunas pieredzes veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”.

Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa kompetencēs balstītās mācību / mācīšanās metodēs, kas veicina skolēnu pašvadītu mācīšanos, projekta dalībnieki padziļinās zināšanas par Baltijas valstu izglītības sistēmu un kultūru, radīs un ieviesīs jaunas mācību metodes / rīkus / materiālus / pieejas, un pārrunās karjeras atbalsta organizēšanu skolās un izpētīs skaitļošanas domāšanu matemātikā.

Dalībai uz mobilitāti Lietuvā aicināti vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi: matemātikā, IT un angļu valodā.

Informācija un noteikumi dalībai:
1) Mobilitātes norise: 2021.gada 11. – 15.oktobris,
2) Darba valoda – angļu,
3) Dalībnieki aktīvi līdzdarbosies projekta mērķu sasniegšanā,

4) Atlases procedūrā, tiks ņemta vērā norādītā motivācija un iegūto zināšanu, integrēšanas iespējas mācību procesā, tai skaitā zināšanu tālāknodošana kolēģiem
5) Tiks saņemts sertifikāts par dalību apmācībās,

6) Papildus punkti pedagogiem, kuri dalījās savā pieredzē 2.digitālajā projekta mobilitātē,

7) Ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Lūgums reģistrēties līdz 27.09. pulksten 14:00 šeit:
https://forms.gle/gWE9dWfq5f5eYH3B8

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma projektu vadītāja
E-pasts:
Titulbilde: unsplash.com

Dalīties: