Septembrī īstenotās karjeras atbalsta aktivitātes - VENTSPILS TEHNIKUMS

Septembrī īstenotās karjeras atbalsta aktivitātes

Septembrī īstenotās karjeras atbalsta aktivitātes

Karjeras atbalsts septembrī

Ventspils Tehnikumā tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001, kā ietvaros septembrī ir realizētas trīs būtiskākās aktivitātes, lai stiprinātu Karjeras atbalsta iespējas Ventspils Tehnikuma audzēkņiem jaunajā mācību gadā.

  1. Dalība VIAA organizētajā tiešsaistes IEVADSEMINĀRĀ.
    2021. gada 10. septembrī projekta koordinatori un pedagogi – karjeras konsultanti piedalījās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” IEVADSEMINĀRĀ, kas norisinājās tiešsaistē – ZOOM platformā. Semināra mērķis bija sniegt informatīvu un metodisku atbalstu karjeras attīstības atbalsta (turpmāk tekstā – KAA) īstenošanai projekta sadarbības partneru izglītības iestādēs un pašvaldībās projekta pagarinājumā 2021./2022.mācību gadā. Seminārā sniedza aktuālo informāciju par KAA pasākumu plānošanu turpmākajam mācību gadam, plāna veidlapas aizpildīšanu, mēneša darba atskaites sagatavošanu, kā arī par Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas konferences norisi un dalības iespējām.
  2. Piedalīšanās VIAA organizētajā vebinārā, kas veltīta 2021. gada Karjeras nedēļas komunikācijas kampaņai.
    2021. gada 9. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk tekstā – VIAA) organizēja gadskārtējo Karjeras nedēļas tikšanos vebinārā, lai veiksmīgi tiktu realizēta “Karjeras nedēļa 2021”. Tajā projekta koordinatori un sabiedrisko attiecību speciālisti tika informēti par “Karjeras nedēļas 2021” komunikācijas tēmu, aktivitātēm un plāniem, par centrālajiem pasākumiem, ko īstenos VIAA – tiešsaistes diskusiju vecākiem un jauniešiem, kā arī par iespēju audzēkņiem izmēģināt savus spēkus jauniešu ideju hakatonā “Manas karjeras kods”.
  3. Karjeras attīstības atbalsta pasākums „INFORMATĪVĀ DIENA” 1. kursu audzēkņiem tiešsaistē.
    2021. gada 17. septembrī Ventspils Tehnikumā ZOOM platformā tika organizēta “Informatīvā diena” 1. kursa audzēkņiem. Pasākuma laikā audzēkņi ieguva noderīgu informāciju par Ventspils Tehnikumā pieejamo psiholoģisko un ar karjeras plānošanu saistīto atbalstu, Ventspils Galvenās bibliotēkas pakalpojumu klāstu, interešu izglītības piedāvājumu Ventspils Digitālajā centrā un daudzveidīgajām brīvā laika pavadīšanas iespējām Jauniešu mājā. Valsts policijas pārstāvji atgādināja jauniešiem viņu tiesības un pienākumus, informēja par drošību interneta vidē, pārkāpumu veidiem, ar kuriem visbiežāk saskaras nepilngadīgie, kā arī uzsvēra skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nepieciešamību. Atskats uz Informatīvās dienas norisi pieejams ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:
Rita Zingberga
Ventspils Tehnikuma pedagogs – karjeras konsultants
E-pasts:

Dalīties: