Ventspils Tehnikuma pārstāvji piedalās projekta sanāksmē Liepājas Jūrniecības koledžā - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikuma pārstāvji piedalās projekta sanāksmē Liepājas Jūrniecības koledžā

inter koledza

PIKC “Ventspils Tehnikums” kopš 2017. gada 5. aprīļa sadarbībā ar Lietuvas Jūras Akadēmiju, Liepājas Jūrniecības koledžu, Kauņas Tehnisko koledžu un Rīgas Tehnisko universitāti (Ventspils filiāli) īsteno Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI-24 “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies).

2018. gada 31. janvārī Liepājas Jūrniecības koledža (turpmāk – LJA) projekta ietvaros organizēja projekta partneru darba grupas tikšanos, kā arī kopīgu pieredzes apmaiņas pasākumu, apmeklējot un iepazīstoties ar LJA sociālā partnera SIA “AE Partner” ražotni. Jau vairākus gadus “AE Partner” nodarbojas ar elektropaneļu ražošanu, elektroinstalācijām, kā arī metāla paneļu ražošanu, piedāvājot individuālu dizainu.

Ventspils Tehnikumu projekta darba pasākumā un mācību ekskursijā pārstāvēja Ventspils Tehnikuma direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos Ineta Burceva, kā arī profesionālās izglītības pedagogi Jānis Luksis, Andris Ozoliņš un Alberts Kozlovs.

Projekta ietvaros Ventspils Tehnikumā 2018. gadā paredzēts iegādāties mobilo laboratoriju profesionālās orientācijas īstenošanai elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē.

Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa projektā ir EUR 151377.95, no tiem 128 671.26 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un EUR 22 706,69 Latvijas valsts budžeta finansējums.

Informācija sagatavota: 01.02.2018.

Dalīties: