Ventspils Tehnikuma pedagogi atgriežas no kursiem Portugālē - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikuma pedagogi atgriežas no kursiem Portugālē

Ventspils Tehnikuma pedagogi atgriežas no kursiem Portugālē

Erasmus+ projekta “Personu mobilitāte mācību nolūkos profesionālās izglītības sektorā” Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000010306 ietvaros, lai stiprinātu Ventspils Tehnikuma kompetenci starptautisko prakšu organizēšanā, paplašinātu sadarbības iespējas un veicinātu pedagogu profesionālo pilnveidi, 1.-6.maijā profesionālo priekšmetu pedagogi Māra Kalneja un Odarka Kukite piedalījās starptautiskos kursos Porto, Portugālē.

Kursu tēma bija ilgtspējīga attīstība un bioloģiskā daudzveidība. Kā moto apmācībām bija izvēlēts sauklis “There is no planet B”, ko burtiski varētu tulkot kā “Mums nav planētas B”. Kopā ar 11 dalībvalstu pārstāvjiem no Eiropas tika apmeklēti eko dārzi, ilgtspējīgas attīstības centri, atkritumu pārstrādes rūpnīca un šķirošanas punkti. Zināšanas uzlabot un ar viedokļiem apmainīties varēja gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbībās. Kā vienu no visinteresantākajiem objektiem Māra un Odarka min Rios upes ekosistēmas atjaunošanas darbu veikšanas vietas apmeklējumu, kur varēja iepazīt eko dārza apūdeņošanas risinājumus, upes krasta nostiprināšanas paņēmienus un metodes, kā arī izzināt vietējo floru un faunu.

Raksts turpinās pēc foto galerijas

Abas ar smaidu atceras, ka vienā no apskates objektiem varēja iekļūt tikai ar ieejas biļeti – bet ne jau parastu biļeti! Objektu apmeklēt varēja tikai tad, ja līdzi ir paņemti 1 kilograms atkritumu, kas savākti apkārtējā vidē.

Kā būtisku ieguvumu no kursu apmeklējuma Māra izceļ dalīšanos ar labās prakses piemēriem, kā arī diskusijas, piemēram, par talku organizēšanu un to norisi dažādās valstīs, atkritumu savākšanas un šķirošanas veidiem un citām ekosistēmai būtiskām tēmām.

Praktiskajās nodarbībās no iepriekš lietotiem materiāliem tika gatavoti dažādi sadzīvē noderīgi priekšmeti, piemēram, sveces, somas, dezodoranti, dažādas dekorācijas un suvenīri.

No Portugāles mājās ir atvestas dažādas labas idejas, ko izmantot mācību procesā, piemēram, piedāvājot praktisko darbu tēmas audzēkņiem, plānojot aktivitātes projektu nedēļai vai ārpus skolas aktivitātēm. Skolotājas atzīst, ka jaunieši ļoti labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs, tajā skaitā gatavo prezentācijas par vides ilgtspējas saglabāšanas tēmām, alternatīvām materiālu pielietojumā un ekosistēmas uzlabošanas iespējām.

Informāciju sagatavoja:
Evita Roģe
Ventspils Tehnikuma
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts:

Dalīties: