Projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress: 05.03.2018 – 04.06.2018 - VENTSPILS TEHNIKUMS

Projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress: 05.03.2018 – 04.06.2018

logo-projektam-viia

Ventspils tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

2018.gada 7.aprīlī tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 2018.gada 31.maijā iepirkums izsludināts atkārtoti. Tiek plānots, ka līdz jaunā mācību gada sākumam tiks modernizēta metināšanas mācību darbnīca, iegādājoties jaunās paaudzes metināšanas aprīkojumu, kas nodrošina MMA, MAG, MIG un TIG prasmju apguvi

2018.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, un šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC)

2018.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 2018.gada 26.jūnijs

Paralēli notiek elektroniskajā iepirkumu sistēmā veikto pirkumu piegādes gan metodiskā centra, gan izglītības programmas “Datorsistēmas” modernizācijai. Ventspils tehnikuma rīcībā jau nonākušas 32 atmiņas kartes, 18 programmatūras MS Visual Studio, Office Pro Plus licences, 192 elektroniskas datorprogrammu licences, 5 informatīvie ekrāni, 2 nepārtrauktās barošanas bloki, 68 bezvadu interneta piekļuves punkti, 18 planšetes, 18 RAD Studio licences, 3 informatīvo ekrānu statīvi, 120 portatīvie datori, 65 MS Office Pro Plus 2016 licences, 1 multifunkcionāla iekārta (printeris, kopētājs, skaneris), 5- 52 portu komutatori, 18 monobloki, 1- 10 portu komutators, kā arī serveris, kas paredzēts skolas iekšējā tīkla izveidei.

Tāpat turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju sagatavošanas nepieciešamā aprīkojuma iegādei izglītības programmas “Datorsistēmas” modernizācijai kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis” un “Programmēšanas tehniķis”.

Publicēts: 05.06.2018

Dalīties: