Ventspils Tehnikums saņem Erasmus+ akreditāciju un izcilības apliecinājumu - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikums saņem Erasmus+ akreditāciju un izcilības apliecinājumu

Ventspils Tehnikums saņem Erasmus+ akreditāciju un izcilības apliecinājumu

Ventspils Tehnikums lepojas ar Erasmus+ uzkrāto pieredzi, kas iegūta vairāku gadu garumā, ieguldot lielu darbu, lai starptautiskajā vidē mūs ne tikai atpazītu, bet arī ar prieku uzņemtu gan mūsu pedagogus, darbiniekus, gan mūsu izglītojamos.

Erasmus+ nav tikai pieredze, prasmju pilnveide un jaunas zināšanas, bet tā ir iespēja piesaistīt starptautiskus ekspertus, kuri dalās ar savu ilgus gadus krāto, bagāto pieredzi un zināšanām, sniedz iespēju izzināt tēmas padziļināti un no cita skatu punkta. Tā ir iespēja mūsu pedagogiem un arī izglītojamajiem pilnveidoties starptautiskā līmenī!

Erasmus+ ir starptautiskas sadarbības tīkls, ko Ventspils Tehnikumam ir izdevies paplašināt šo vairāku gadu laikā, tā ir pedagogu un izglītojamo profesionālā izaugsme, tādēļ lepojamies, ka Ventspils Tehnikumam līdz 2027. gadam ir piešķirta Erasmus+ akreditācija profesionālajā izglītībā, kā arī līdzvērtīga akreditācija ir spēkā esoša skolu izglītības sektorā.

Viena Erasmus+ mobilitāte nozīmē daudzas darba stundas un nepieciešama komanda un kopīgs darbs, lai mūsu izglītojamie un personāls varētu smelties jaunas zināšanas, iegūt pieredzi, kā arī iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas, vidi un satikt cilvēkus, no kuriem iedvesmoties.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, esam patiesi lepni, ka esam saņēmuši – Izcilības apliecinājumu par izcilu profesionālās izglītības mobilitāšu īstenotāju! Šis apliecinājums mums nozīmē to, ka mūsu ieguldītais darbs ir novērtēts, un ka esam uz pareizā ceļa Erasmus+ īstenošanā!

Mūsu projektu komanda velta visu savu enerģiju, lai Erasmus+ mobilitāte noritētu veiksmīgi un ievērojot Eramus+ noteiktos kvalitātes standartus, lai mācību mobilitāte noritētu maksimāli bez starpgadījumiem un pat, ja tādi pēkšņi atgadās – notiek operatīvi risinājumi.

Ventspils Tehnikums pateicībā par projektu komandas ieguldīto darbu izsaka lielu paldies ikvienai grupu pavadošai personai, kura dodas līdzi mūsu izglītojamajiem. Jūsu rūpes, laiks un ieguldītais darbs ir neatsverams atbalsts ikvienai rezultatīvai un sekmīgai Erasmus+ mobilitātei.

Erasmus+ prakses ir vērtīga un unikāla iespēja iepazīt un ieraudzīt savas profesijas izaugsmes iespējas, praktiska darbošanās ar dažāda veida aprīkojumu un jaunākajām tehnoloģijām, iepazīt starptautiskus uzņēmumus un kvalitātes standartus, iegūt vērtīgu pieredzi starptautiskā vidē!

Ventspils Tehnikums īsteno gan izglītojamo, gan personāla Erasmus+ mobilitātes, un daudzveidīgus stratēģisko partnerību projektus. Pēdējā gada laikā Erasmus+ mobilitātēs devušies aptuveni 100 izglītojamie un 60 Ventspils Tehnikuma darbinieki.

Erasmus+ viennozīmīgi ir svarīgs priekšnosacījums Ventspils Tehnikuma stratēģisko mērķu sasniegšanā. Erasmus+ bagātina ikviena pieredzi un liek domāt plašāk!

Informāciju sagatavoja:
Dina Dāvida
Ventspils Tehnikuma
Sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts:

Dalīties: