Īstenotas virtuālās mācības “Profesionālo izglītības iestāžu pielāgošana nākotnes ostām” - VENTSPILS TEHNIKUMS

Īstenotas virtuālās mācības “Profesionālo izglītības iestāžu pielāgošana nākotnes ostām”

Īstenotas virtuālās mācības “Profesionālo izglītības iestāžu pielāgošana nākotnes ostām”

No 2021.gada 24.-26.novembrim Ventspils Tehnikums organizēja virtuālās mācības “VET School Adaptation to Future Ports” Erasmus+ projektā “Port VET Hub”, kurās piedalījās vienpadsmit profesionālās izglītības pedagogi un pārstāvji no Spānijas, Rumānijas, Latvijas un Portugāles. Šo mācību mērķis bija iepazīt savstarpēji saistīto sistēmu starp ostas uzņēmumiem un profesionālās izglītības iestādēm, kuras īsteno ar ostu nozari saistītas izglītības programmas, lai gūtu ieskatu no pirmavotiem par to, kā profesionālās izglītības iestādes pielāgojas atbilstoši ostas nozares vajadzībām.

Virtuālajās mācībās dalībniekus ar Ventspili iepazīstināja Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes pārstāvis Austris Galindoms, Ventspils Brīvostas pieredzē dalījās Ventspils Brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs. Mācību procesā dalībnieki iepazina vairākus Ventspils Tehnikumam nozīmīgus sadarbības uzņēmumus un iestādes: SIA Nord Natie Terminals (Artis Šenkevics), SIA “Schneider Electric” (Gatis Arājums) , Bucher Municipal (par uzņēmumu stāstīja pieredzējis praktikants Sandis Lagzdiņš), Ventspils Digitālais centrs (Elīza Cimdiņa) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (Rihards Blese). Vērtīgos pieredzes stāstos un atziņās dalījās Ventspils Tehnikuma absolventi: Dmitrijs Stepanovs (strādā mašīnbūves jomā) un Deniss Murņikovs (kurš iepazīstināja ar kuģu pavāra profesiju, virtuāli visiem atrodoties uz kuģa, viņa pusdienu pārtraukumā). Ieskatu Latvijas kultūrā nodrošināja moderators Toms Felkers, savukārt, audzēkne Veronika Katrīna Filipčika sniedza praktisku ieskatu kā dalība Erasmus+ projektos sekmē jauniešu prasmes un iegulda viņu profesionālajā izaugsmē.

Raksts turpinās zem foto galerijas

 

Mācības ietvēra praktisko darbu diskusijās, “Prāta vētrās”, Zoom Breakout sesijās, Jamboard, Mentimeter un citu digitālo rīku izmantošanu, lai noskaidrotu, kādas prasmes un apmācības nepieciešamas ostas sektorā strādājošajiem un kādas nākotnes tendences tiek prognozētas. Tika secināts, ka profesionālā izglītība ir vērtība ostu pilsētās un to teritorijās esošajiem uzņēmumiem.

Dalībnieku izvērtējuma anketu rezultāti apstiprināja, ka mācības ir bijušas noderīgas un sniedza jaunas un vērtīgas zināšanas! Pateicoties ciešai sadarbībai ar projekta galveno koordinatoru Sol Bermejo Mitjans no Xarxa FP (Spānija), izdevās realizēt starptautiskas pieredzes apmaiņu un jaunu ideju izstrādi. Viedokli pēc mācībām sniedza Sol :”Es teiktu, šī ir bijusi ļoti produktīva virtuāla tikšanās, kurā iepazināmies ar Ventspils Tehnikuma piedāvāto studiju dažādību un savstarpēji saistīto sistēmu starp ostas uzņēmumiem, darba devēju konfederāciju un izglītības sektoru, lai saprastu, kā labāk pielāgot izglītības procesu un skolas mācību programmas atbilstoši ostas nozares vajadzībām, tieši no profesionālā viedokļa.”

Ventspils Tehnikums izsaka pateicību ekspertiem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem par ieguldījumu mācību īstenošanā!

Dalīties: