Projekts Ventspils Tehnikuma audzēkņu labsajūtai – īsteno pašpārvalde - VENTSPILS TEHNIKUMS

Projekts Ventspils Tehnikuma audzēkņu labsajūtai – īsteno pašpārvalde

Projekts Ventspils Tehnikuma audzēkņu labsajūtai – īsteno pašpārvalde

Labbūtības projekts Ventspils Tehnikumā

Ventspils Tehnikuma pašpārvalde sadarbībā ar atbalsta personu psiholoģi Daivu Vanagu ir uzsākusi īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanu Ventspils Tehnikumā” realizāciju.

Projekta mērķis ir organizēt izglītojošu, aizraujošu un saliedējošu aktivitāšu kopumu, kas mazinātu Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz Ventspils Tehnikuma jauniešu emocionālo labbūtību.

Ar projektu saistītās aktivitātes iedalāmas 2 etapos.

  • Plānošana. 2021.gadā, periodā no 16. līdz 19. augustam, Ventspils novadā, Puzes pagastā Stiklos Ventspils Tehnikuma pašpārvaldes pārstāvji – Endijs Bertāns, Agne Neimane, Armands Visockis un Katrīna Kupiča un atbalsta persona Elīna Skore devās uz 3 dienu apmācībām, lai gatavotos projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” izstrādei. Pašpārvaldes jaunieši un projekta atbalsta persona Daiva regulāri piedalās JSPA organizētajās mācībās tiešsaistē, tai skaitā tiekas attālinātā formātā ar JSPA mentoru, lai plānotu projekta uzdevumus.  Ar projekta aktvitātēm Ventspils Tehnikuma pedagogi tika iepazīstināti skolotāju istabā ZOOM platformā un ir sagatavots video materiāls Tehnikuma audzēkņiem par labbūtību.

Raksts turpinās pēc galerijas

 

  • Ieviešana. Projekta īstenošanas laikā ir izstrādāta “Labbūtības karte”, kas tiek ieviesta pakāpeniski:
    • šī gada 25.novembrī demonstrēts pašu sagatavotais video Ventspils Tehnikuma audzēkņiem par to, kas ir labbūtība, ko ietver psihoemocionālā labsajūta un kā to veicināt. Vanaga stāsta „Ar zināšanām bagāžā sākām veidot savu „Labbūtības karti” ar vairākām pieturām video formātā.”
    • šī gada 2.decembrī paredzēts Dr.Lanas Šišlo vebinārs ar mērķi mazināt Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi un veicinātu emocionālo labbūtību.
    • noslēgumā, no 6. līdz 10.decembrim, Ventspils Tehnikuma audzēkņiem paredzētas praktiskās nodarbības.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Eglīte dalās viedoklī par 25.novembra pasākumu: “Videolekcijas ideja, saturs un formāts bija ļoti labs”. Savukārt, 3.kursa audzēkne Arta Indriksone komentēja video materiāla filmēšanu: “Man patika piedalīties šīs dienas sarunā par „Labbūtību”, iepriekš nemaz nebiju līdz tam aizdomājusies. Ceru, ka arī pārējiem Ventspils Tehnikuma audzēkņiem patiks paklausīties mūsu sarunā un līdzdarboties.”

Lai Daivas Vanagas atziņa “Kopā darām, kopā augam” noder ikvienam no mums šajā nebūt vieglajā laikā.

Paldies par atsaucību un līdzdalību projekta aktivitātēs Ventspils Tehnikuma audzēkņiem, grupu audzinātājiem, pedagogiem, administrācijai un tehniskajam personālam!

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 993,53 EUR. Detalizētākā informācija par projektu konkursu ir pieejama šeit.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”

Informāciju sagatavoja:
Ieva Krūmiņa
Ventspils Tehnikuma projektu vadītāja
E-pasts:

Dalīties: