Programmas "Latvijas skolas soma" īstenotās aktivitātes 2021./2022.m.g. - VENTSPILS TEHNIKUMS

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenotās aktivitātes 2021./2022.m.g.

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenotās aktivitātes 2021./2022.m.g.

2021./2022. mācību gada 1.semestrī Ventspils Tehnikumā tika realizētas daudzveidīgas, Latvijas kultūrai nozīmīgas norises ar kultūrizglītības programmas Latvijas skolas soma atbalstu. Ventspils Tehnikuma audzēkņi, priekšmetu skolotāju un grupu audzinātāju vadībā:

  1. piedalījās orientēšanās spēlē “Ventspils” un “Sākam pie skolas…ar Latvijas kultūras kanonu”;
  2. aktīvi līdzdarbojās Ērika Vilsona monoizrādēs “R.Blaumaņa Nezāle” un „R.Blaumaņa Pazudušais dēls”;
  3. apmeklēja koncertlekciju par latviešu dižākajiem un iemīļotākajiem dzejniekiem “Dzeja un mūzika”.
Papildus informācija:
Ventspils Tehnikuma 
Projekta vadītāja 
Inta Reinholde
Tālrunis: +371 26346737


Dalīties: