Rezultāti skaitļos (2017.-2023.) ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» - VENTSPILS TEHNIKUMS

Rezultāti skaitļos (2017.-2023.) ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

Rezultāti skaitļos (2017.-2023.) ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Projekts skaitļos:

Ventspils tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 59 audzēkņi, mācību prakses realizējuši 775 audzēkņi.

Populārākās profesijas projekta ietvaros: datorsistēmu tehniķis, elektrotehniķis, mašīnbūves tehniķis, pavārs, tūrisma pakalpojumu speciālists.

Ventspils tehnikumā labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA Bucher Municipal, SIA Volts-1, SIA, Profline, Informācijas tehnoloģiju speciālistu arodbiedrība, SIA Moller Auto Ventspils.

Vairāk par projektu: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001).

Dalīties: