Turpinās audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam - VENTSPILS TEHNIKUMS

Turpinās audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam

Turpinās audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam

Jauno audzēkņu uzņemšana 2021./2022. mācību gadam Ventspils Tehnikumā sākās 2021.gada 7.jūnijā. Plānots uzņemt 250 audzēkņus 11 izglītības programmās, populārākās no kurām ir inženierkomunikāciju tehniķi, pavāri, elektrotehniķi, tūrisma pakalpojumu konsultanti, programmēšanas tehniķi un automehāniķi.

Šogad pirmo reizi 9.klašu beidzējiem tiek piedāvāta jauna izglītības programma – mehatronisko sistēmu tehniķi, kas ir darba devēju īpaši pieprasīta.

Dokumentu iesniegšana ir iespējama attālināti, aizpildot pieteikumu Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.ventspilstehnikums.lv, vai, iepriekš piesakoties pa tālruni 22005278, dokumentus var iesniegt klātienē.

Ieskaitīšana audzēkņu skaitā notiks, pamatojoties uz atestāta vērtējumiem un individuālo pārrunu rezultātu. Šobrīd vērojams ievērojams audzēkņu pieplūdums vairākās izglītības programmās, kurās, mācību uzsākšanai, prognozēts konkurss.

Š.g. augusta pirmajā nedēļā plānota visu uzņemto audzēkņu iepazīšanās ar Ventspils Tehnikuma telpām, aprīkojumu un pedagogiem klātienē.

 

Uzziņa:

Ventspils Tehnikums 2021./2022.m.g. uzņems audzēkņus šādās izglītības programmās:

Nr.p.k. Nozare Profesionālās vidējās izglītības programma Kvalifikācija
1 2 3 4
1. Viesmīlība un tūrisms Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs ( specializācija restorānu pavārs)
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs ( specializācija kuģa pavārs)
Viesnīcu pakalpojumi Viesu uzņemšanas dienesta speciālists
Tūrisma pakalpojumi Tūrisma pakalpojumu konsultants
2. Enerģētika Enerģētika un elektrotehnika Elektrotehniķis
3. Būvniecība Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis
4. Mašīnbūves, metālapstrādes un autotransports Mehatronika Mehatronisko sistēmu tehniķis
Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija Mašīnbūves tehniķis
Autotransports Automehāniķis
5. Informācijas komunikācijas  tehnoloģijas Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli Datorsistēmu tehniķis
Programmēšana Programmēšanas tehniķis

 

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums (veidlapa valsts budžeta grupām);
  • vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija;
  • sekmju izraksta kopija;
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
  • 4 fotokartītes 3×4 cm.

Dokumentu kopijām pēc pieprasījuma jāuzrāda oriģināli.

Mācību ilgums ir 4 gadi pilna laika klātienē ar integrētu attālināto mācību metodi.

Dalīties: