Ventspils Tehnikumā diplomus iegūst 150 jaunie profesionāļi - VENTSPILS TEHNIKUMS

Ventspils Tehnikumā diplomus iegūst 150 jaunie profesionāļi

Ventspils Tehnikumā diplomus iegūst 150 jaunie profesionāļi

Šī gada 19.jūnijā Ventspils Tehnikumā diplomus par vidējās profesionālās izglītības iegūšanu saņēma 150 audzēkņu, no kuriem 17 audzēkņi kvalifikācijas eksāmenā saņēma vērtējumu 10 (izcili).

Latvijas simtgades stipendiju, ko piešķir Finanšu ministrs un Izglītības un zinātnes ministrs, saņēma viesu uzņemšanas dienesta speciāliste Dzinta Prodniece, kura kā Latvijas pārstāve gatavojas starptautiskajam profesionālās meistarības konkursam “EuroSkill 2021”, kas septembrī notiks Austrijā.

Aptaujājot absolventus, 32% jeb 48 turpinās mācības augstākās izglītības iestādēs.

Kopumā kvalifikācijas eksāmenus nokārtoja 150 audzēkņi 8 izglītības programmās. Eksāmenu komisijās ir tikai darba devēju pārstāvji un nozaru profesionāļi, tika saņemti ļoti atzinīgi vārdi par jauniešu augsto sagatavotības līmeni un uzrādītajām zināšanām.

Šogad 78.43% (120 audzēkņu) no visiem audzēkņiem, kuri kārtoja, kvalifikācijas eksāmenu, ieguva vērtējumu 7 (labi) un vairāk. Abu ēdināšanas pakalpojumu speciālistu un mašīnbūves tehniķu programmās 100% visi jaunieši saņēma vērtējumu 7 un vairāk.

Katru gadu tiek analizēti kvalifikācijas eksāmena rezultāti un tas ir viens no rādītājiem, piešķirot vai atsakot izglītības iestādei profesionālās izglītības kompetences centra statusu. Lai rādītāju izpildītu, vismaz 60% no audzēkņiem, kuri kārto kvalifikācijas eksāmenu jāuzrāda vērtējums 7 (labi).

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) rezultāti

Nr.p.k. Mācību gads PKE kārtojušo skaits PKE rezultāts % VT
1. 2. 3. 4.
1. 2015./2016. 168 79
2. 2016./2017. 177 72
3. 2017./2018. 195 76
4. 2018./2019. 171 74
5. 2019./2020. 146 80
6.       2020./2021. 153 78
Dalīties: